• Nema predloga

Često postavljana pitanja

Odmah pronađite odgovor na svoja pitanja

Logovanje

Kako pristupiti aplikaciji Banca Intesa elektronskog bankarstva?

Kako pristupiti aplikaciji Banca Intesa elektronskog bankarstva?

Aplikaciji možete pristupiti na sledeće načine:

 • #withKEY 
  -  na početnom ekranu tvoje Banca Intesa Mobi aplikacije izaberite opciju #withKEY i unesite Vaš PIN ili koristite metod biometrijske autentikacije
  -  na sajtu banke, u formi za logovanje na elektronsko bankarstvo, u polju ID Korisnika unesi svoj korisnički broj, a u polje withKEY unesite generisan jednokratni kod
   
 • Korišćenjem pametnog logovanja
  - pristupi aplikaciji elektronskog bankarstva koristeći #withKEY opciju u Banca Intesa Mobi aplikaciji, i unesi podatke ID Korisnika i withKEY kod
  - prikazaće se ekran za Pametno logovanje, na kojem treba da izabereš dugme Aktiviraj
  - svako sledeće logovanje u aplikaciju elektronskog bankarstva biće brže i lakše, prikazaće se      pozdravna poruka i tada na formi za logovanje izaberite dugme Prijava
   - na tvoj mobilni uređaj stići će notifikacija: „Zahtev za prijavljivanje u Banca Intesa elektronsko bankarstvo“, izaberi dugme Prijava i unesi PIN / biometrijske podatke
  - prikazaće se poruka „Zahtev uspešno podnet“
  - uspešno si ulogovan u aplikaciju Banca Intesa elektronsko bankarstvo
Šta je #withKEY i gde se nalazi?

Šta je #withKEY i gde se nalazi?

#withKEY je sistem autentikacije (mobilni token) integrisan u Banca Intesa Mobi aplikaciji, koji omogućava da se uloguješ u aplikaciju Banca Intesa elektornsko bankarstvo kao i za odobrenje transakcije.

Pristupamu se preko mobilne aplikacije prevlačenjem preko menija u dnu ekrana mobilne aplikacije i biranjem opcije #withKEY u drugom redu.  Potom unesite PIN za mobilnu aplikaciju ili primenite biometrijski metod kako biste kreirali jednokratnu #withKEY lozinku.

#withKEY opcija prikazuje i podatak ID Korisnika, koji takođe služi pri logovanju u aplikaciju Banca Intesa elektronsko bankarstvo .

Srodna pitanja

Chat