• Nema predlogaSpecijalna ponuda za dozvoljeno prekoračenje po platnom računu

Za sve majke, naše klijentkinje koje primaju zaradu preko platnog računa u Banca Intesa, i imaju decu starosti do 36 meseci, pripremili smo specijalnu ponudu kojom želimo da vam obezbedimo dodatnu ekonomsku podršku u periodu odrastanja i odgoja male dece, kada su finansijske potrebe porodice veće.

Na raspolaganju je Specijalna ponuda za dozvoljeno prekoračenje po platnom računu:

  • Za majke zaposlene na neodređeno ili određeno vreme koje primaju zaradu u Banca Intesa
  • 60% popusta na kamate i 0 RSD naknade za odobravanje 
  • Fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou
  • Dozvoljeno prekoračenje po platnom računu odobrava se na 3 godine
  • Pored standardne dokumentacije za ovaj proizvod, prilikom apliciranja potrebno je dostaviti i original ili kopiju Izvoda iz matične knjige rođenih za dete
  • Primenjuju se postojeća kreditna pravila i uslovi odobravanja dozvoljenog prekoračenja po platnom računu
  • Trajanje specijalne ponude: do 30.06.2024. godine.
banca intesa

Zainteresovani ste za ovu specijalnu ponudu?

Popunite kontakt formu i mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku.

REPREZENTATIVNI PRIMERI

Paket platni račun sa osnovnim uslugama/ Intesa Hit platni račun 
   
Iznos dozvoljenog prekoračenja  50,000.00 RSD
Period važenja dozvoljenog prekoračenja                                                            36 meseci
Mesečni obračun kamate (za 30 dana)                                                                490,68 RSD
Kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna)                                                              11,94%
EKS*  na godišnjem nivou                                                                                          12,78%
Izveštaj kreditnog biroa                                                                                                246 RSD
Menica     50 RSD
Naknada za odobravanje prekoračenja po platnom računu   0 RSD
   
   
*Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope  

Intesa Hit Plus platni račun   
   
Iznos dozvoljenog prekoračenja  100,000.00 RSD
Period važenja dozvoljenog prekoračenja                                                            36 meseci
Mesečni obračun kamate (za 30 dana)                                                                883,56 RSD
Kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna)                                                              10,75%
EKS**  na godišnjem nivou                                                                                          11,37%
Izveštaj kreditnog biroa                                                                                                246 RSD
Menica     50 RSD
Naknada za odobravanje prekoračenja po platnom računu   0 RSD
   
   
**Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope  

Intesa Magnifica platni račun  
   
Iznos dozvoljenog prekoračenja  200,000.00 RSD
Period važenja dozvoljenog prekoračenja                                                            36 meseci
Mesečni obračun kamate (za 30 dana)                                                                1.569,86 RSD
Kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna)                                                              9,55%
EKS***  na godišnjem nivou                                                                                          10,02%
Izveštaj kreditnog biroa                                                                                                246 RSD
Menica     50 RSD
Naknada za odobravanje prekoračenja po platnom računu   0 RSD
   
   
***Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope  
Chat