• Nema predloga

Neodobrene, nepravilno izvršene i neizvršene platne transakcije

Ukoliko želite da podnesete reklamaciju na neodobrenu, nepravilno izvršenu ili neizvršenu platnu transakciju, isto možete učiniti putem obrazaca koje možete preuzeti na odgovarajućem linku u nastavku ili u slobodnoj formi, na neki od sledećih načina:

 • predajom zahteva u matičnoj ekspozituri
 • putem elektronske pošte – na adresu: kontakt@bancaintesa.rs ili na mail adresu Vašeg savetnika
 • poštom – na adresu Banca Intesa AD Beograd, Odeljenje za upravljanje zadovoljstvom i prigovorima klijenata, Ul. Milentija Popovića 7b,11070 Novi Beograd
 • posredstvom odgovarajuće forme zahteva za reklamaciju na zvaničnoj internet strani Banke: 
  • za fizička lica OVDE
  • za pravna lica OVDE
 • pozivanjem Kontakt centra Banke

 

Obrasce možete preuzeti na sledećem linku:

 • za domaći platni promet obrazac preuzmite OVDE 
 • za međunarodni platni promet obrazac preuzmite OVDE
 • za platne kartice obrazac preuzmite OVDE
Chat