• Nema predloga

Dobro došli u svet dobrih investicija

Uložite u svoju budućnost

Diversifikacija rizika

Ulaganje u više finansijskih instrumenata može smanjiti rizik ulaganja

Profesionalno upravljanje

Imovinom investicionog fonda upravlja portfolio menadžer

Viša stopa prinosa

Ulaganjem u odabrani fond potencijalno ostvarujete viši prinos

Za vas koji istražujete nove mogućnosti investiranja

Ako ste u potrazi za novim investicionim mogućnostima, zadovoljstvo nam je što možemo da vam posredstvom Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd pružimo priliku da investirate i potencijalno uvećate vaša novčana sredstva.

Ulaganjem u otvorene investicione fondove sa javnom ponudom investirate u različite finansijske instrumente, koji imaju različit odnos očekivanog prinosa i investicionog rizika, kao i različitu valutu (dinar ili evro). 

Intesa invest ad Beograd je kao deo jedne od najvećih Evropskih finansijskih grupacija, Intesa Sanpaolo SpA, u mogućnosti da svim svojim klijentima (i fizičkim i pravnim licima) omogući vrhunsku uslugu upravljanja imovinom i zadovolji njihove najrazličitije potrebe.

Kako biste se na najbolji način upoznali sa svim karakteristikama fondova pod upravljanjem Intesa Invest ad Beograd i kako biste napravili pravi izbor u odabiru fonda koji najviše odgovara vašim potrebama, više detalja možete pogledati OVDE.

Savetujemo da razmotrite sve investicione ciljeve, rizike, naknade i troškove investicionog fonda pre nego što se odlučite da investirate.

intesa invest investicioni fondovi magnifica klijenti

Intesa Invest


Banca Intesa osnovala je Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd u skladu sa strateškim opredeljenjem da kreira dodatnu vrednost za svoje klijente i ponudi im širi spektar usluga koje prate njihove rastuće potrebe. Naša misija je generisanje vrednosti za ulagače, predviđanje potreba i kreiranje investicionih proizvoda koji će odgovoriti na njihove potrebe i očekivanja, uz različite rizike ulaganjai troškove, kao i profesionalno upravljanje imovinom.

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao prihodni fond, denominovan u EUR, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u srednjem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu.

Na linku pogledajte više informacija o Intesa Invest Comfort Euro UCITS fondu.

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine sa ciljem da ostvari stabilan prinos u kraćem roku, uz visok nivo likvidnosti.

Na linku pogledajte više informacija o Intesa Invest Cash Dinar UCITS fondu.

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u EUR, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u kraćem roku.

Na linku pogledajte više informacija o Intesa Invest Cash Euro UCITS fondu.

Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond

Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao balansirani fond, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari konkurentan ali stabilan prinos u srednjem ka dugom roku, pretežno ulažući na međunarodnom finansijskom tržištu.

Na linku pogledajte više informacija o Intesa Invest Flexible Euro UCITS fondu.