• Nema predloga

Održivi razvoj

Održivost

Svesni smo da kao vodeća banka na tržištu imamo važnu ulogu u životu privrede, ali i značajan uticaj na društveno i prirodno okruženje. Zbog toga našu strategiju razvoja temeljimo na principu postizanja održivosti prilikom kreiranja vrednosti. Težimo da ciljeve strategije ostvarimo kroz uspostavljanje balansa između ekonomskih, socijalnih i ekoloških aspekata našeg delovanja, doprinoseći jačanju privrede, održavanju društvene kohezije, kao i većoj dobrobiti zajednice.

U našem delovanju rukovodimo se sledećim vrednostima, principima i politikama:

  • Deset principa Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija
  • Etički kodeks
  • Principi ljudskih prava
  • Politika nefinansiranja naoružanja
  • Politika zaštite životne sredine i unapređenja energetske efikasnosti
  • Politika odnosa sa političkim strankama
  • Smernice za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i odnose sa zemljama pod sankcijama
  • Dobrim praksama Održivosti matične grupe Intesa Sanpaolo

Povezana dokumenta

Chat