• Nema predloga

Gotovinski kredit-105% depozita indeksiran u EUR

Šta je važno da znam?

Ko može da uzme kredit?


Ukoliko ste zaposleni ili nezaposleni.

Sa minimalnom starosnom granicom od 18 godina u trenutku podnošenja zahteva.

Bez maksimalne starosne granice.


Kolika je rata kredita?


Na iznos kredita od 10.000 EUR na period otplate od 36 meseci vaša mesečna rata iznosila bi 299.18 EUR.

Iznos kredita je određen iznosom deviznog depozita


Podnesite zahtev* za kredit bez ograničenja u maksimalnom iznosu.

Nakon isteka svakih 6 meseci uredne otplate kredita moguća je isplata depozita u srazmeri otplaćene glavnice kredita uz zadržavanje proporcije kredita i depozita 100:105.

* Napomena:

Za podnošenje zahteva za kredit potreban je depozit i lična karta ili važeći identifikacioni dokument državljana Republike Srbije, rezidenta sa mestom prebivališta na teritoriji na kojoj Republika Srbija ima punu državnu ingerenciju i za koje se može pribaviti Izveštaj kreditnog biroa preko Udruženja banaka Srbije.

online kes kredit intesa online intermezzo kredit podnesite odmah zahtev

Pogledajte svoju ponudu i podnesite zahtev

U gornjem desnom uglu kliknite da dugme "Prijava", ulogujte se, pogledajte "Katalog proizvoda" i ponudu kreiranu baš za vas.
Chat