• Nema predloga

Dozvoljeno prekoračenje računa

online zahtev za dozvoljeno prekoračenje

Podnesite online zahtev

Prijavite se u elektronsko bankarstvo Banca Intesa i pogledajte ponudu koju smo pripremili samo za vas.

Odobrava se na period od 36 meseci

 

Na svakih 12 meseci Banka vrši godišnju reviziju priliva po tekućim računima i tom prilikom se prekoračenje ukida ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

  • prosečan mesečni priliv po osnovu zarade/penzije za prethodnih 12 meseci manji je od odobrenog prekoračenja za min 35%
  • u prethodna dva meseca klijent nije imao nijedan priliv po osnovu zarade/penzije
Podnesite zahtev za dozvoljeno prekoračenje u ekspozituri
Kako podneti zahtev za dozvoljeno prekoračenje?
Aktivirajte račun
Aktivirajte tekući račun i nakon prve zarade/penzije podnesite zahtev.
Potvrda o zaposlenju
Dostavite nam popunjeno Ovlašćenje i Potvrdu o zaposlenju.

PREUZMITE
Penzioni čekovi
Ukoliko ste penzioner dostavite čekove za poslednja 3 meseca.
Chat