• Nema predloga

eGrađanin, ConsentID i KES

Brže i lakše do elektronskog potpisa i usluga eUprave

Aktivacija usluga eGrađanin, ConsentID i Kvalifikovani elektronski sertifikat

Sada brže i lakše možete aktivirati usluge eGrađanin, ConsentID i Kvalifikovani elektronski sertifikat, koji je zamena za svojeručni potpis i kojim je moguće potpisati dokument digitalno.

Aktivacija usluga dostupna vam je u okviru aplikacije Digitalnog bankarstva, bez potrebe odlaska u banku ili neko od registracionih tela za izdavanje parametara.

Kako do ConsentID-ja i kvalifikovanog elektronskog potpisa?

U saradnji sa Kancelarijom za IT i e-Upravu, omogućili smo vam da putem Digitalnog bankarstva (Banca Intesa Mobi i Banca Intesa Online) sami generišete parametre za ConsentID aplikaciju, generišete kvalifikovani elektronski potpis u klaudu i tako koristite pogodnosti većeg broja usluga e-Uprave, kao što su plaćanje poreza na imovinu, poručivanje i preuzimanje izvoda i uverenja ili zakazivanje termina za izdavanje ličnih dokumenata.

Osim toga, od sada samo u Banca Intesa možete i da realizujete keš kredit i do 1.200.000 RSD, bez odlaska u Banku, putem Intesa Mobi aplikacije, digitalnim potpisivanjem dokumenta.

1. Kreiranje parametara za ConsentID

1. Kreiranje parametara za ConsentID

Korak 1 – U okviru vaše Intesa Mobi aplikacije, iz padajućeg menija odaberite opciju Podešavanja (ikonica zupčanika), zatim Sigurnost, pa ConsentID.

Korak 2 – Kliknite na dugme Aktiviraj u okviru opcije Consent ID i eGrađanin.

Proverite ispravnost prikazanih podataka, potvrdite podatke i unošenjem PIN-a koji koristite za logovanje u Intesa Mobi aplikaciju, saglasite se sa aktiviranjem usluge. 

Potrebno je kopirati prikazani ID korisnika, koji će Vam biti potreban kasnije u procesu aktivacije.

Drugi deo sigurnosnog koda šalje se putem SMS poruke, kako bi se povećala bezbednost.

Dok se ne izvrši aktivacija u podešavanjima, vidljiv status je Čeka na aktivaciju.