• Nema predloga

Portal dobavljača - Portale Fornitori

Dobavljači

Za veliku kompaniju kao što je Intesa Sanpaolo Grupa nabavka predstavlja važnu oblast. Društvena i ekološka odgovornost su među vodeći kriterijumima za upravljanje uticajima koje nabavka robe i usluga generiše na kompaniju i životnu sredinu. U vezi s tim, Banka namerava da uspostavi sisteme nabavke koji minimiziraju takve uticaje i da održi kontrolu nad lancem snabdevanja preko saradnje s udruženjima potrošača i ekološkim organizacijama i organizacijama za ljudska prava.

Implementacija navedenih modela upravljanja prati dva pravca delovanja:

  1. prvi je uglavnom usmeren na njene odnose sa dobavljačima, sa jakim akcentom na transparentnost, pravičnost i integritet načina upravljanja tim odnosom. 
  2. Aspekt jednakosti nije zanemaren kako bi se obezbedile jednake šanse svim ključnim učesnicima.

Vodeći principi ovog pristupa potiču iz principa uspostavljenih Etičkim kodeksom, s kojim se dobavljači upoznaju prilikom prijavljivanja u procesu registracije u registru dobavljača.

Tokom 2013. godine razvijen je projekat za centralizaciju nabavki Grupe, pokrenut s ciljem da se unificiraju pravila i primeni jedinstven model za članice u okviru Intesa Sanpaolo Grupe. U tom kontekstu pripremljene su nove „Smernice za nabavke“ i pripadajuća „Pravila nabavke“; koji integrišu kriterijume društvene i ekološke odgovornosti i zahtevaju da ih sve organizacione celine uzmu u obzir tokom procesa nabavke.

U 2013. godini Intesa Sanpaolo Grupa je, u svojstvu govornika, učestvovala na sledećim konferencijama:

  • "Green Paper & Office Supplies - Pubblico e Privato per un comune obiettivo" (Green Paper & Office Supplies - Public and Private sectors for a common goal), 13. jun - Milano
  • "360 ° Green Office - L’ambiente di lavoro sostenibile per la persona e per l’azienda” (The sustainable workplace for the individual and for the company". Speech: Green Office - Energy Efficiency for well-being at work and for being sustainable), 18. oktobar - Milan
  • A&S Mobility & Travel Day 2013, 15. novembar - Milan.

Poštovanjem pravila Intesa Sanpaolo Grupe, Banca Intesa a.d. Beograd je implementirala novi model funkcionisanja centralizacije nabavke uvođenjem dva nova aplikativna sistema SAP R/3 i Portal dobavljača – Portale Fornitori. Na ovaj način, poslovni procesi u okviru matične Intesa Sanpaolo Grupe su usaglašeni.

Portal dobavljača - Portale Fornitori

Portal dobavljača, koji je pokrenula Intesa Sanpaolo Grupa 2010. godine, pruža pregled čitavog procesa nabavke. Počev od januara 2015. godine Banca Intesa a.d. Beograd će biti u mogućnosti da se priključi ovom modelu rada.

Osim centralizovane Liste dobavljača, Portal dobavljača uključuje oblast posvećenu onlajn nabavkama, oblast za komunikaciju sa dobavljačima i oblast za arhiviranje dokumentacije. Modul za upravljanje računovodstvenim komunikacijama je izrađen i on omogućava dobavljačima da vide podatke u vezi s porudžbenicama, fakturama i plaćanjima.

Sa ciljem boljeg razumevanja dobavljača i njihovih politika održivosti, za sve dobavljače, tokom postupka onlajn registracije, postoje pitanja u vezi sa društvenom i ekološkom odgovornošću. Nakon uspešno izvršene registracije i dostavljanja neophodnih odgovora, Banka će imati uvid u status o društvenoj odgovornosti registrovanih kompanija. Portal dobavljača obezbeđuje onlajn sistem nabavke: od podnosilaca zahteva za registraciju se traži onlajn registracija, gde, ukoliko budu pozvani da učestvuju na tenderu, mogu pratiti sve faze procesa na transparentan način.

Zahvaljujući eliminaciji korespondencije i dokumentacije u papirnoj formi, u mogućnosti smo da smanjimo naš negativan uticaj na životnu sredinu. Intesa Sanpaolo Grupa vodi i usmerava svoje dobavljače prema najboljoj praksi ka postepenom prilagođavanju kataloga proizvoda, koji obezbeđuje uvođenje „green“ proizvoda.

Kako pristupiti portalu dobavljača?

Portal dobavljača

Kliknite na link ispod.
Chat