• Nema predloga

Sefovi

Dodatne informacije
Kako zakupiti sef?

Kako zakupiti sef?

Način zakupa sefova je veoma jednostavan – dovoljno je da se obratite Banci sa zahtevom za zakup sefa navodeći željenu veličinu sefa, a od dokumenata vam je potreban važeći identifikacioni dokument. Za vreme trajanja Ugovora o zakupu sefa neophodno je da u Banci imate otvoren dinarski platni račun sa osnovnim uslugama, Intesa Hit, Intesa Hit Plus ili Intesa Magnifica platni račun, ili namenski depozit za sef. Za plaćanje naknade za zakup sefa više ne morate posećivati ekspozituru Banke u kojoj imate sef, već će mesečna naknada biti naplaćena automatski sa vašeg računa u Banci.

Usluge zakupa sefova možete pronaći na više lokacija

  • Beograd, Knez Mihailova 30
  • Beograd, Kolarčeva 5
  • Šabac, Gospodar Jevremova 44
  • Pančevo, Štrosmajerova 1
  • Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 2
  • Subotica, Štrosmajerova 6
  • Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 4

 

Na navedenim lokacijama možete se informisati o raspoloživosti i dimenzijama sefova.

U okviru Tarife naknada za usluge Banca Intesa za fizička lica možete se informisati o cenama zakupa.

Chat