• Nema predlogaNaša misija i vizija

Stvaranje modernog, održivog i raznovrsnog društva za budućnost. Osnaživanje zajednica i institucija kroz finansiranje i podršku, podsticanje pozitivnih društvenih promena i negovanje održivog i inovativnog okruženja.

Intesa fondacija filantropska organizacija, kao svestrana neprofitna institucija, želi da promoviše sveukupno unapređenje kvaliteta života lokalne zajednice, sa ciljem stvaranja modernog i diverzifikovanog društva za budućnost. 

Intesa fondacija ima zadatak da finansira i pruža podršku projektima organizacija civilnog društva, lokalnim zajednicama, kulture, sporta, društvenih i drugih institucija, sa dugoročnim ciljem da pozitivno utiče na sve segmente društva i doprinese razvoju održivog, inovativnog i zelenog okruženja za dalji prosperitet.

Naše vrednosti

Integritet

  • Svoje ciljeve ostvarujemo pošteno, pravilno i odgovorno, poštujući pravila i etička načela naše profesije i postupajući u skladu sa duhom potpisanih sporazuma.

Transparentnost

  • Posvećeni smo principu transparentnosti kao osnovi za sve naše aktivnosti, komunikacije i ugovore, kako bismo našim klijentima i zainteresovanim stranama omogućili da samostalno i savesno donose odluke.

Jednakost

  • Zalažemo se da u svom ponašanju eliminišemo sve oblike diskriminacije i poštujemo polnu, starosnu, etničku, versku, političku i jezičku raznolikost, kao i razlike u pogledu sindikalne pripadnosti, seksualne orijentacije ili invaliditeta.

Odgovorno korišćenje resursa

  • Težimo pažljivom korišćenju svih naših resursa, sve vreme promovišući ponašanje koje se zasniva na najoptimalnijem korišćenju resursa i izbegavanju nepotrebne potrošnje, i dajemo prioritet izborima koji uzimaju u obzir održivost.
Naši ciljevi
PODRŠKA ŽENAMA
podrška u nevolji i borba protiv društvene nejednakosti
PODRŠKA DECI I OMLADINI
razvoj obrazovanja
PODRŠKA STARIJIMA
jačanje zdravstvene i socijalne zaštite starije populacije
PODRŠKA KLIMI
smanjenje štetnih uticaja i zaštita životne sredine
PODRŠKA ZAJEDNICI
projekti za lokalnu zajednicu

  

Chat