• Nema predloga

Često postavljana pitanja

Šta je potrebno za otvaranje platnog računa i koje usluge su mi dostupne?

Intesa Hit platni račun možete otvoriti uz ličnu kartu, dolaskom u najbližu ekspozituru Banca Intesa. Korišćenjem ovog platnog računa pruža vam se niz pogodnosti kao što su najpovoljniji kurs evra, American Express Blue ili Mastercard kreditna kartica, za koje ne plaćate članarinu, dozvoljeno prekoračenje računa, Banca Intesa mobilno i elektronsko bankarstvo, SMS obaveštavanja, čekovi, dopunsko zdravstveno osiguranje. Ako želite, možete otvoriti trajni nalog, kojim Banka svakog meseca direktno sa Vašeg platnog računa prebacuje sredstva i bez provizije plaća Vaše mesečne račune za struju, telefon, komunalije. Detaljnije o svim pogodnostima možete pročitati u delu Stanovništvo / Platni računi.

Nalazim se u inostranstvu. Na koji način mogu da uplatim novac na devizni račun u vašoj banci?

Bezgotovinski prenos novca iz inostranstva na račun u našoj banci može se izvršiti putem prijema novčanih sredstava iz inostranstva. Na instrukciji za transfer novca iz inostranstva potrebno je navesti: ime i prezime korisnika doznake, adresu korisnika doznake i broj računa u IBAN formatu. Korisnik doznake treba da kontaktira banku i da dobije instrukciju koju šalje nalogodavcu.

Na koji način mogu poslati novac u inostranstvo?

Bezgotovinski prenos novca u inostranstvo moguće je izvršiti putem bezgotovinskog prenos novčanih sredstava. Nalog popunjavate u ekspozituri na osnovu instrukcije za plaćanje, odnosno fakture, ukoliko plaćate neku robu ili uslugu u inostranstvu. Provizija za plaćanje po bezgotovinskom prenosu novčanih sredstava u inostranstvo se naplaćuje u skladu sa važećim tarifnikom banke. Prilikom bilo koje vrste plaćanja po osnovu fakture vi snosite trošak ino banke, dok prilikom plaćanja fizičkom licu po drugim osnovama definisanim u skladu sa zakonskom regulativom birate da li vi snosite trošak ino banke (preko koje se obavlja transakcija) naplaćuje se dopunska naknada u skladu sa važećim tarifnikom Banke. Potrebno je da imate otvoren devizni račun na koji biste u slučaju transfera uplatili novac koji šaljete. Devizni račun možete otvoriti u najbližoj ekspozituri Banke.

Da li mogu podneti zahtev za kredit u vašoj banci iako nemam otvoren platni račun kod vas?

Iako ne primate zaradu preko platnog računa u našoj banci, možete aplicirati za gotovinske i auto kredite u našoj banci.
 

Imam otvoren platni račun kod vas i zainteresovan sam za kredit za kupovinu automobila. Koji kredit bih mogao da podignem za ovu namenu?

U ponudi kredita u našoj banci postoje modeli kredita za kupovinu novih i polovnih automobila.

Sve elemente ovih modela kredita i ostalih kredita iz naše ponude možete videti na našem sajtu u delu Stanovništvo / Krediti.

Koje funkcionalnosti ima Intesa Online nalog?

• Podnošenje zahteva za gotovinske kredite, kreditne kartice i dozvoljeno prekoračenje računa, kao i realizacija gotovinskih kredita i dozvoljenog prekoračenja do 600.000 RSD bez odlaska u ekspozituru

• Blokada/deblokada/reizdavanje kartica i upravljanje limitima potrošnje po svakoj kartici, po kanalu potrošnje – POS, ATM ili Internet

• Aktivacija/deaktivacija SMS i e-mail obaveštenja, kao i usluge slanja Potvrde o izvršenim plaćanjima na kućnu adresu

• Aktivacija/deaktivacija Intesa Mobi 

• Vođenje ličnih finansija

• Štampanje prometa po platnom računu, izvoda po kreditnim karticama i potvrda o izvršenim plaćanjima

• Pregled najatraktivnije ponude za klijenta iz Kataloga proizvoda

• Izmena ličnih podataka: adrese za prijem pošte, broja fiksnog telefona i imejl adrese

• Pomoć savetnika u bilo kom trenutku – web chat ili video chat (Online savetnik je dostupan 8-21h radnim danima i 9-14h subotom).

Chat