• Nema predloga

Uplata i isplata novca na bankomatima

Važne informacije

Dostupni kad god vam zatreba


Kad god vam je potrebno, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji možete izvršiti uplatu gotovine* ili podići evre sa svog platnog računa putem samouslužnih uređaja


Uplata gotovog novca u RSD i EUR


Uplata gotovog novca u RSD i EUR dostupna je klijentima Banke, fizičkim licima, korisnicima odgovarajućih platnih kartica (Uplata u RSD – Visa Inspire / Dina debit / Visa Infinite / Visa Platinum; Uplata u EUR –Visa Classic debit / Visa Inspire / Dina debit / Visa Infinite / Visa Platinum).

Isplata gotovog novca u EUR


Isplata gotovine u EUR valuti dostupna je na određenim bankomatima svim klijentima Banke, fizičkim licima, koji poseduju Visa Classic debit karticu.


Uplata gotovine u RSD i EUR valuti
Prvi korak
Ubacite platnu karticu i odaberite opciju "UPLATA GOTOVINE"
Drugi korak
Potvrdite broj svog računa na koji želite da izvršite uplatu
Treći korak
Ubacite gotovinu koju želite da uplatite i preuzmite potvrdu
Lokacije
Spisak lokacija samouslužnih uređaja, na kojima imate mogućnost da uplatite gotovinu ili podignete novac u valuti EUR, možete pronaći

OVDE

*

Uplate se u RSD mogu vršiti samo na račun za koji je vezana kartica koja se koristi za identifikaciju i odnosi se na fizička lica, rezidente, dok uplatu u EUR mogu vršiti na svoj ili račun po kome su ovlašćeni i fizička lica, nerezidenti, koristeći Visa Classic debit, Visa Inspire ili Dina debit platnu karticu.

Chat