• No Suggestion

Obaveštenje

Obaveštenje o neophodnosti ažuriranja ličnih podataka i uslovnoj blokadi svih proizvoda/usluga

Poštovani, 

Tokom procesa redovne analize koji smo u obavezi da sprovodimo na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (’’Službeni glasnik RS’’, broj 113/17 i 91/19) i internim pravilima matične Intesa Sanpaolo Grupe, utvrdili smo da u Vašem slučaju ne raspolažemo adekvatno popunjenim i potpisanim obrascem “Upitnik za klijenta – fizičko lice” i/ili podacima iz Vašeg ličnog identifikacionog dokumenta. 

Uvažavajući našu dosadašnju saradnju najljubaznije Vas molimo da nas posetite u ekspozituri Banca Intesa do 5. 11. 2021. i ažurirate svoje podatke, kao i da tom prilikom na uvid dostavite važeći lični dokument. 
Ukoliko ne ažurirate svoje podatke do navedenog datuma, nažalost bićemo prinuđeni da počev od 10. 11. 2021. ograničimo našu poslovnu saradnju i blokiramo sve platne kartice, tako što će njihovo korišćenje biti onemogućeno, dok će 3. 12. 2021. biti blokirani svi proizvodi i usluge koje imate u Banca Intesa. Vaše obaveze po kreditnim proizvodima možete nastaviti da izmirujete u ekspozituri Banke ili putem trajnog naloga. 

Naši savetnici u Banca Intesa Vas očekuju i pružiće Vam dodatne informacije i pomoći, ukoliko bude potrebno prilikom popunjavanja dokumenta. Takođe, za više informacija ili bilo kakvu asistenciju na raspolaganju Vam je i naš kontakt centar.

Verujemo da razumete zakonsku i internu obavezu da pribavimo, čuvamo i redovno ažuriramo podatke i dokumentaciju naših klijenata i u iščekivanju Vašeg dolaska unapred Vam se zahvaljujemo. 

 

Ukoliko ste u međuvremenu ažurirali svoje podatke i na uvid dostavili važeći lični dokument, molimo Vas da zanemarite ovo obaveštenje.

Banca Intesa uses cookies to enhance your browsing experience and displaying personalized content.
For more information, click on Cookie Settings. (PRIVACY POLICY)