• No Suggestion

Intesa Sanpaolo nastavlja snažan rast na međunarodnom tržištu

Intesa Sanpaolo, vodeća banka u Italiji i među prvih petnaest u svetu, je u 2007. godini ostvarila snažan rast međunarodnog poslovanja, a naročito u regionu Centralne i Istočne Evrope, mediteranskom basenu, dok je u Kini izvršila direktno ulaganje u kapital jedne lokalne banke. Predstavljajući strategiju i poslovne ciljeve u naredne dve godine, ova grupacija je tokom 2008. godine najavila i uvođenje novog vizuelnog identiteta za sve banke članice, sa ciljem da stvori jedinstveni i na prvi pogled prepoznatljivi brend Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, vodeća banka u Italiji i među prvih petnaest u svetu, je u 2007. godini ostvarila snažan rast međunarodnog poslovanja, a naročito u regionu Centralne i Istočne Evrope, mediteranskom basenu, dok je u Kini izvršila direktno ulaganje u kapital jedne lokalne banke. Predstavljajući strategiju i poslovne ciljeve u naredne dve godine, ova grupacija je tokom 2008. godine najavila i uvođenje novog vizuelnog identiteta za sve banke članice,  sa ciljem da stvori jedinstveni i na prvi pogled prepoznatljivi brend Intesa Sanpaolo.
 
Samo u zemljama Centralne i Istočne Evrope, Intesa Sanpaolo je u prvih 9 meseci zabeležila operativni prihod od 1,4 milijarde evra opslužujući 7,2 miliona klijenata posredstvom mreže od 1.234 ekspozitura. Ovakav rast se očekuje i u narednom periodu.


Prema strateškim planovima Intesa Sanpaola, međunarodno poslovanje grupacije će nastaviti da beleži dinamične stope rasta i u budućnosti, naročito u zemljama Centralne i Istočne Evrope i Mediteranskog basena. Prema izveštaju Međunarodne mreže ekonomista Intesa Sanpaola, izuzetno dinamične i brzorastuće ekonomije u ovom regionu beležile su visoke stope rasta u periodu od 2002. do 2006. (u proseku oko 4-5%, prema Eurostatu), što je daleko više od proseka zemalja u zoni evra. To je stvorilo prostor za ubrzan razvoj bankarskog sektora, koji je opet doprineo intenziviranju ekonomskog razvoja.


Strategija i ciljevi grupacije Intesa Sanpaolo:

U skladu sa strategijom Grupe, na tržištima Centralne i Istočne Evrope rast će biti nastavljen oslanjajući se na lokalni menadžment svake zemlje, te stvaranjem objedinjene mreže znanja i iskustva svih članica, kao i ubrzanim razvojem još kvalitetnije ponude usluga i proizvoda. Najveće stope rasta se očekuju u oblasti poslovanja sa stanovništvom, a posebno poslovanju sa kreditnim karticama, lizingu i potrošačkim kreditima.

Poslovni plan Grupe za period od 2007. do 2009. godine postavlja sledeće važne ciljeve:
•  stopa  konsolidovanog godišnjeg rasta (CAGR) redovnog poslovanja od 13.7%
•  porast dobiti pre oporezivanja (+15.9% CAGR)
•  smanjenje odnosa troškova i prihoda za 4.7%

Intesa Sanpaolo u ovim zemljama posluje kroz 10 poslovnih banaka koje su vodeći igrači na svojim tržištima:
•  U Centralnoj i Istočnoj Evropi (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Rumunija, Slovenija, Mađarska, Slovačka, Češka, Grčka) i u Ruskoj Federaciji;
•  Mediteranskom Basenu, gde je prisustvo u Egiptu trenutno najnaglašenije.


Novi jedinstveni vizuelni identitet svih članica Grupacije

Sa ciljem da se stvori jedinstven i internacionalno prepoznatljiv brend grupacije Intesa Sanpaolo, tokom 2008. godine, sve banke članice grupacije dobiće novi vizuelni indentitet. Projekat unificiranja brenda obezbediće da banke i na prvi pogled budu prepoznate kao deo velike međunarodne grupe, čime se ističe zajednički identitet, kao i pripadnost grupaciji Intesa Saopaolo. Iako će doći do usaglašavanja brenda na nivou grupacije, imena banaka članica će zbog poštovanja tradicije lokalnih tržišta ostati nepromenjena, dok će promenjeni biti samo boje i tip slova, a logo će biti zajednički za sve. Ovo će voditi stvaranju novog vizuelnog identiteta koji ima za cilj povećanje i unapređenje potencijala i imidža pojedinačnih banaka, čime će dodatno biti pojačan njihov doprinos  celokupnom razvoju zemalja u kojima posluju.

Banca Intesa Beograd će kao i sve ostale banke koje pripadaju ovoj italijanskoj grupaciji, u prvoj polovini 2008. godine dobiti novi logo, dok naziv Banke ostaje nepromenjen. Banka planira da krene sa primenom novog loga na proleće 2008. godine, a sve ostale informacije i detalji o ovom procesu biće prezentovani javnosti krajem februara.


Intesa Sanpaolo u Kini

Intesa Sanpaolo je jačajući međunarodno poslovanje, tokom 2007. godine pokrenula važne inicijative na kineskom tržištu, ulažući u akcije lokalnih igrača koji posluju u oblasti poslovnog bankarstva, bankarskog osiguranja i upravljanja imovinom.

Intesa Sanpaolo je bila prva italijanska banka koja je izvršila direktno ulaganje u kapital jedne kineske banke, kupivši udeo od 19,99% u Qingdao City Commercial banci, ušla je u sektor životnog osiguranja u Kini, kupivši udeo od 19,9% kapitala Union Life i potpisala ugovor o kupovini udela od 49% u Penghua Fund Management, jednoj od vodećih kompanija za upravljanje imovinom na kineskom tržištu.

Banca Intesa uses cookies to enhance your browsing experience and displaying personalized content.
For more information, click on Cookie Settings. (PRIVACY POLICY)