• Nema predloga

Intesa Sanpaolo nastavlja snažan rast na međunarodnom tržištu

Intesa Sanpaolo, vodeća banka u Italiji i među prvih petnaest u svetu, je u 2007. godini ostvarila snažan rast međunarodnog poslovanja, a naročito u regionu Centralne i Istočne Evrope, mediteranskom basenu, dok je u Kini izvršila direktno ulaganje u kapital jedne lokalne banke. Predstavljajući strategiju i poslovne ciljeve u naredne dve godine, ova grupacija je tokom 2008. godine najavila i uvođenje novog vizuelnog identiteta za sve banke članice, sa ciljem da stvori jedinstveni i na prvi pogled prepoznatljivi brend Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, vodeća banka u Italiji i među prvih petnaest u svetu, je u 2007. godini ostvarila snažan rast međunarodnog poslovanja, a naročito u regionu Centralne i Istočne Evrope, mediteranskom basenu, dok je u Kini izvršila direktno ulaganje u kapital jedne lokalne banke. Predstavljajući strategiju i poslovne ciljeve u naredne dve godine, ova grupacija je tokom 2008. godine najavila i uvođenje novog vizuelnog identiteta za sve banke članice,  sa ciljem da stvori jedinstveni i na prvi pogled prepoznatljivi brend Intesa Sanpaolo.
 
Samo u zemljama Centralne i Istočne Evrope, Intesa Sanpaolo je u prvih 9 meseci zabeležila operativni prihod od 1,4 milijarde evra opslužujući 7,2 miliona klijenata posredstvom mreže od 1.234 ekspozitura. Ovakav rast se očekuje i u narednom periodu.


Prema strateškim planovima Intesa Sanpaola, međunarodno poslovanje grupacije će nastaviti da beleži dinamične stope rasta i u budućnosti, naročito u zemljama Centralne i Istočne Evrope i Mediteranskog basena. Prema izveštaju Međunarodne mreže ekonomista Intesa Sanpaola, izuzetno dinamične i brzorastuće ekonomije u ovom regionu beležile su visoke stope rasta u periodu od 2002. do 2006. (u proseku oko 4-5%, prema Eurostatu), što je daleko više od proseka zemalja u zoni evra. To je stvorilo prostor za ubrzan razvoj bankarskog sektora, koji je opet doprineo intenziviranju ekonomskog razvoja.


Strategija i ciljevi grupacije Intesa Sanpaolo:

U skladu sa strategijom Grupe, na tržištima Centralne i Istočne Evrope rast će biti nastavljen oslanjajući se na lokalni menadžment svake zemlje, te stvaranjem objedinjene mreže znanja i iskustva svih članica, kao i ubrzanim razvojem još kvalitetnije ponude usluga i proizvoda. Najveće stope rasta se očekuju u oblasti poslovanja sa stanovništvom, a posebno poslovanju sa kreditnim karticama, lizingu i potrošačkim kreditima.

Poslovni plan Grupe za period od 2007. do 2009. godine postavlja sledeće važne ciljeve:
•  stopa  konsolidovanog godišnjeg rasta (CAGR) redovnog poslovanja od 13.7%
•  porast dobiti pre oporezivanja (+15.9% CAGR)
•  smanjenje odnosa troškova i prihoda za 4.7%

Intesa Sanpaolo u ovim zemljama posluje kroz 10 poslovnih banaka koje su vodeći igrači na svojim tržištima:
•  U Centralnoj i Istočnoj Evropi (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Rumunija, Slovenija, Mađarska, Slovačka, Češka, Grčka) i u Ruskoj Federaciji;
•  Mediteranskom Basenu, gde je prisustvo u Egiptu trenutno najnaglašenije.


Novi jedinstveni vizuelni identitet svih članica Grupacije

Sa ciljem da se stvori jedinstven i internacionalno prepoznatljiv brend grupacije Intesa Sanpaolo, tokom 2008. godine, sve banke članice grupacije dobiće novi vizuelni indentitet. Projekat unificiranja brenda obezbediće da banke i na prvi pogled budu prepoznate kao deo velike međunarodne grupe, čime se ističe zajednički identitet, kao i pripadnost grupaciji Intesa Saopaolo. Iako će doći do usaglašavanja brenda na nivou grupacije, imena banaka članica će zbog poštovanja tradicije lokalnih tržišta ostati nepromenjena, dok će promenjeni biti samo boje i tip slova, a logo će biti zajednički za sve. Ovo će voditi stvaranju novog vizuelnog identiteta koji ima za cilj povećanje i unapređenje potencijala i imidža pojedinačnih banaka, čime će dodatno biti pojačan njihov doprinos  celokupnom razvoju zemalja u kojima posluju.

Banca Intesa Beograd će kao i sve ostale banke koje pripadaju ovoj italijanskoj grupaciji, u prvoj polovini 2008. godine dobiti novi logo, dok naziv Banke ostaje nepromenjen. Banka planira da krene sa primenom novog loga na proleće 2008. godine, a sve ostale informacije i detalji o ovom procesu biće prezentovani javnosti krajem februara.


Intesa Sanpaolo u Kini

Intesa Sanpaolo je jačajući međunarodno poslovanje, tokom 2007. godine pokrenula važne inicijative na kineskom tržištu, ulažući u akcije lokalnih igrača koji posluju u oblasti poslovnog bankarstva, bankarskog osiguranja i upravljanja imovinom.

Intesa Sanpaolo je bila prva italijanska banka koja je izvršila direktno ulaganje u kapital jedne kineske banke, kupivši udeo od 19,99% u Qingdao City Commercial banci, ušla je u sektor životnog osiguranja u Kini, kupivši udeo od 19,9% kapitala Union Life i potpisala ugovor o kupovini udela od 49% u Penghua Fund Management, jednoj od vodećih kompanija za upravljanje imovinom na kineskom tržištu.

Chat