• Nema predloga

Krediti za pravna lica

WB EDIF program

Krediti za obrtna sredstva i za investiciona ulaganja u okviru WB EDIF Guarantee 4SME Resilience programa.
banca intesa wb edif program eif kredit

KfW Green kreditna linija

KfW kreditna linija za energetsku efikasnost i zaštitu okoline usmerena je za finansiranje investicija za unapređenje efikasnosti korišćenja prirodnih resursa.
kfw energetska efikasnost zastita okoline banca intesa krediti

DFC program

Sredstva DFC kredita namenjena su mikro, malim i srednjim preduzećima, i mogu biti iskorišćena za investicije i za obrtna sredstva.
dfc program krediti investicije banca intesa obrtna sredtva

KfW kreditna linija za ruralni razvoj

Namenjena je za investicije u ruralnim delovima Srbije. Kredit se može iskoristiti za ulaganja u osnovna sredstva i obrtna sredstva povezana sa investicijom.
kfw krediti banca intesa ruralni razvoj investicija

EIB Kreditna linija

Krediti na dug rok za različite namene, po veoma povoljnim uslovima, u saradnji sa Evropskom Investicionom Bankom (EIB).
eib kreditna linija za privredu evropska investiciona banka

Kreditna linija

Ova posebno kreirana linija je pravo rešenje za vas ukoliko vaša firma često ima potrebu za kratkoročnim kreditima, garancijama ili akreditivima.
banca intesa kreditna linija za privredu pravna lica

Dugoročni krediti

Dugoročnim kreditima koje imamo u svojoj ponudi pružamo finansijsku podršku vašem razvoju, dugoročnim ulaganjima i investicionim projektima.
banca intesa dugorocni krediti za privredu i pravna lica ulaganja i investicije za vasu kompaniju

Kratkoročni krediti

Prepoznajemo dinamičnost vašeg poslovanja i nudimo vam u kratkom vremenskom roku, po veoma povoljnim uslovima različite vrste kredita na period do 12 meseci.
banca intesa kratkorocni krediti za privredu i pravna lica do 12 meseci rok otplate
Chat