Preko BizMobi aplikacije moguće je vršiti plaćanja u okviru domaćeg platnog prometa, dok za plaćanja u inostranstvu za sada ne postoji opcija.