• Nema predloga

Finansiranje poslovanja

Biznis krediti

Zahvaljujući podršci matične bankarske grupacije Intesa Sanpaolo i svetskih finansijskih institucija, u mogućnosti smo da podržimo kapitalne investicije u infrastrukturu, puteve i stambenu izgradnju.

Svi naši krediti mogu biti devizni, dinarski i indeksirani – dinarski krediti sa valutnom klauzulom.

U ponudi su krediti za investicije i ulaganja u obrtna sredstva, kao i različite kreditne linije za jednostavnije svakodnevno poslovanje.

krediti za pravna lica i privredu

Ostali načini finansiranja i instrumenti plaćanja

Pored kreditiranja, našim klijentima nudimo i druge usluge finansiranja poslovanja.

Faktoring

Faktoring je usluga Banca Intesa koja vam pruža jedinstvenu mogućnost da naplatite vaša potraživanja za prodatu robu ili izvršenu uslugu pre dospeća za naplatu.
faktoring usluga banca intesa

Dokumentarni i garancijski poslovi

Garancije i akreditivi kao instrumenti obezbeđenja i plaćanja robe, usluga i ostalih obaveza su na raspolaganju svim našim korporativnim klijentima.
documentarni i garancijski poslovi akreditivi banca intesa

Projektno finansiranje

Finansiranje vaših projekata u saradnji sa bankom. Prezentujte nam vaše ideje i počnimo zajedno odabrani projekat.
banca intesa projektno finansiranje
Chat