• Nema predloga

Investicioni fondovi: Uložite u svoju budućnost

Zašto uložiti u investicione fondove?

Diversifikacija rizika

Ulaganje u više finansijskih instrumenata može smanjiti rizik ulaganja

Profesionalno upravljanje

Imovinom investicionog fonda upravlja portfolio menadžer

Viša stopa prinosa

Ulaganjem u odabrani fond potencijalno ostvarujete viši prinos

Za vas koji istražujete nove mogućnosti investiranja

Ako ste u potrazi za novim investicionim mogućnostima, zadovoljstvo nam je što možemo da vam posredstvom Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd pružimo priliku da investirate i potencijalno uvećate vaša novčana sredstva.

Ulaganjem u investicioni fond investirate u različite finansijske instrumente, što vam daje mogućnost da ostvarite očekivani prinos koji je viši od uobičajenih načina štednje. Ovakav vid investiranja može biti pravi izbor za vas bez obzira na to da li ste iskusni investitor ili početnik u ovaj oblasti, kao i bez obzira na visinu novčanih sredstava koja ste spremni da uložite.

Dodatna pogodnost je što su se sa izmenom zakona koji reguliše investicione fondove u 2020. godini, stekli uslovi da u skladu sa Prospektom odabranog fonda, pored ulaganja u dinarima, ulažete svoja sredstva i direktno u evrima.

Svoj novac možete investirati u otvorene investicione fondove, Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond, Intesa Invest Cash Euro UCITS fond, Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond, kao i u Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond.

Ukoliko želite da na pouzdan način upravljate viškom svojih sredstava u evrima i ostvarite stabilan prinos u kraćem roku, otkrijte sve prednosti ulaganja u Intesa Invest cash euro OVDE.

intesa invest investicioni fondovi magnifica klijenti

Intesa Invest


Banca Intesa osnovala je Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa invest a.d. Beograd. u skladu sa strateškim opredeljenjem da kreira dodatnu vrednost za svoje klijente i ponudi im širi spektar usluga koje prate njihove rastuće potrebe. Naša misija je generisanje vrednosti za ulagače, predviđanje potreba i kreiranje investicionih proizvoda koji će odgovoriti na njihove potrebe i očekivanja, uz manji rizik ulaganja, niže troškove i profesionalno upravljanje imovinom.

intesa invest comfort euro fond

Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond namenjen ulagačima spremnim da ulažu na srednji rok.
Intesa Invest Cash Dinar fond

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa ciljem da ostvari stabilan prinos u kraćem roku, uz visok nivo likvidnosti.
Chat