• Nema predloga

Depoziti

Ostvarite prihod od kamate po osnovu depozita.

Uposlite svoja likvidna sredstva

Jedan od sigurnih načina da povećate profitabilnost vaše kompanije jeste prihod od kamate po osnovu depozita. Mi vam nudimo mogućnost da uposlite višak svojih likvidnih sredstava tako što ćete deponovati sredstva kod nas na rok koji vam najviše odgovara, po vrlo konkurentnim kamatnim stopama, i tako ostvariti sigurnost i dobru zaradu.

U zavisnosti od vaših potreba i planova, mi vam nudimo kratkoročna i dugoročna oročenja depozita:

  • Depoziti po viđenju u dinarima i devizama,
  • Oročeni depoziti u dinarima i devizama,
  • Oročeni dinarski depoziti sa valutnom klauzulom.

Korišćenjem Banca Intesa depozitnih poslova pružamo vam mogućnost da po još povoljnijim uslovima koristite ostale proizvode i usluge u našoj banci.

Chat