• Nema predloga

Plaćanje NBS IPS QR kodom

PLAĆANJE IPS QR KODOM

Instalirajte poslednju verziju BizMobi aplikacije i počnite da koristite pogodnosti novog načina instant plaćanja QR kodom. Od sada jednostavnim pokazivanjem QR koda na vašem telefonu ili skeniranjem istog na aparatu trgovca možete izvršiti plaćanje sa računa svoje firme na prodajnom mestu. Na isti način možete plaćati i svoje račune.

Detaljnije o svakom od navedenih načina plaćanja, kao i o podešavanjima telefona pročitajte u nastavku.

IPS Podešavanje računa

IPS Podešavanje računa

Nakon što instalirate novu verziju BizMobi aplikacije, pre nego što počnete da koristite plaćanje IPS QR kodom, potrebno je da podesite račun svoje firme unutar aplikacije.

Detaljne korake za podešavanje računa pogledajte u nastavku:

1. Na početnoj strani aplikacije odaberite opciju IPS Pokaži ili IPS Skeniraj.
2. Kliknite na opciju Nastavi.
3. Unesite svoj PIN za logovanje u aplikaciju.
4. Nakon toga će vam se prikazati ekran Podešavanja. Na njemu odaberite opciju Instant plaćanje.
5. Odaberite željeni račun za plaćanje IPS QR kodom i kliknite na Sačuvaj promene.
6. Ukoliko želite da odmah nastavite sa instant plaćanjem, kliknite na opciju Nastavi.
 

IPS Pokaži

IPS Pokaži

Na prodajnom mestu je dovoljno da u vašoj BizMobi aplikaciji kreirate QR kod i svojim telefonom odmah izvršite plaćanje.

Koraci za ovaj način plaćanja su sledeći:

1. Na početnoj strani BizMobi aplikacije odaberite opciju IPS Pokaži.
2. Unesite svoj PIN kako biste kreirali QR kod.
3. Pokažite QR kod sa svog ekrana na prodajnom mestu. Svaki kreirani kod je moguće koristiti samo za jednu transakciju i trajanje jednog koda je 120 sekundi.

IPS Skeniraj

IPS Skeniraj

Plaćanje možete izvršiti jednostavnim skeniranjem QR koda na prodajnom mestu pomoću vaše BizMobi aplikacije i kamere na vašem telefonu.

Detaljno uputstvo za skeniranje QR koda u nastavku:

1. Na početnoj strani BizMobi aplikacije odaberite opciju IPS Skeniraj.
2. Skenirajte telefonom QR kod koji vam pokaže prodavac na prodajnom mestu.
3. Nakon skeniranja QR koda prikazaće vam se ekran sa iznosom i polje za unos PIN-a.
4. Unesite svoj PIN kako biste potvrdili transakciju.
5. Nakon uspešno izvršene transakcije prkazaće vam se poruka Izvršeno plaćanje.

Plaćanje fakture

Plaćanje fakture

Od sada i svoje fakture možete plaćati skeniranjem QR koda na njima, jednako lako kao što to možete uraditi na prodajnom mestu.

Detaljni koraci plaćanja faktura skeniranjem QR koda:

1. Na početnoj strani BizMobi aplikacije ili u okviru sekcije Plaćanja odaberite opciju IPS QR računi.
2. Kamerom svog telefona skenirajte QR kod na računu koji želite da platite.
3. Unesite svoj PIN kod.
4. Proverite automatski unete podatke i nastavite s plaćanjem naloga uobičajenim koracima za plaćanje.

Chat