• Nema predloga

Brokersko-dilerski poslovi

Investicione usluge

Rukovodeći se konceptom univerzalnog bankarstva, Banca Intesa ad Beograd u svojstvu Ovlašćene banke prema Zakonu o tržištu kapitala u mogućnosti je da Vam pruži kompletnu uslugu za ostvarenje Vaših poslovnih ciljeva u Srbiji – od otvaranja vlasničkog i novčanog računima do posredovanja u trgovanju na domaćem finansijskom tržištu.

Kao član Beogradske berze,Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i kao ovlašćeni učesnik na primarnim aukcijama koje organizuje Uprava za javni dug Republike Srbije u mogućnosti smo da Vam pružimo usluge posredovanja kako na primarnom tako i na sekundarnom tržištu.

Naša najveća imovina je poverenje naših klijenata. Zbog toga im pružamo punu pažnju i posvećeni smo pronalaženju rešenja koje im najviše odgovara.

I ovo bi trebalo da znate...

U okviru Banca Intesa ad Beograd, Odeljenje za investicione usluge je Ovlašćena banka koja obavlja investicione usluge i aktivnosti za koje je od Komisije za hartije od vrednosti dobila dozvolu za obavljanje delatnosti.

Pod investicionim uslugama u skladu sa prethodnim stavom podrazumevaju se sledeće investicione usluge i aktivnosti i dodatne usluge ovlašćene banke iz člana 2. Zakona:

 • prijem i prenos naloga za prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata i izvršenje naloga za račun klijenta (brokerske usluge);
 • trgovanje za sopstveni račun (dilerski poslovi);
 • usluge pokroviteljstva u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata uz obavezu otkupa (usluge pokrovitelja);
 • usluge u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa (usluge agenta);
 • čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenta i sa tim povezane usluge;
 • administriranje novčanim sredstvima klijenta kolateralom;
 • Odobravanje kredita ili zajmova investitorima kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata kada je društvo zajmodavac uključeno u transakciju;
 • usluge deviznog poslovanja u vezi sa pružanjem investicionih usluga;
 • istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
 • usluge u vezi sa pokroviteljstvom;
 • investicione usluge i aktivnosti, kao i dopunske usluge koje se odnose na osnov izvedenog finansijskog instrumenta iz člana 2. tačke 1. podtač. 5., 6., 7. i 10. Zakona, a u vezi sa pružanjem investicionih usluga i aktivnosti, kao i dopunskih usluga.

Detaljnije informacije sadržane su u dokumentu Pravila poslovanja pri pružanju investicionih usluga (sekcija Dokumenta).

Analiza finansijskog tržišta

Analiza finansijskog tržišta

Klijentima banke dostupne su informacije/analize sa finansijskih tržišta, domaćih i međunarodnih.

Na raspolaganju su vam dnevni i nedeljni izveštaji sa finansijskih tržišta (novca, kapitala...) čija vam je dostupnost omogućena dostavljanjem zahteva na e-mail adresu: research@bancaintesa.rs ili uvidom na website banke.

Kod nas uvek možete naći informacije i odgovore koji su u vezi s hartijama od vrednosti, novčanim tržištem, tržištem kapitala i slično.

Kontakt

Tel.: +381 11 2013617

Fax: +381 11 2011260

e-mail: research@bancaintesa.rs

Korisne informacije

Korisne informacije

Klijenti naloge za trgovanje mogu da ispostave:

 • neposredno Ovlašćenoj banci (Odeljenju za investicione usluge);ponedeljak – petak, radno vreme od 08.30h -16.30h
 • ovlašćenoj ekspozituri za prijem naloga; ponedeljak – petak, u okviru radnog vremena Ovlašćene ekspoziture

Preuzmite Spisak ovlašćenih ekspozitura za prijem naloga na dnu strane.


Podaci o trgovanju

 

Podaci o Odeljenju za investicione usluge

Adresa: Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd

E-mail: broker@bancaintesa.rs

Tel:

+381 11 201 3610

+381 11 201 1314

+381 11 201 3622

+381 11 201 3621

Obaveštavamo Vas da je Banca Intesa ad Beograd član Fonda za zaštitu malih investitora koji organizuje i kojim upravlja Agencija za osiguranje depozita, kao i da je dana 08.10.2022. godine, stupio na snagu novi Pravilnik o zaštiti malih investitora, (Sl. glasnik RS br. 110/2022) kojim se bliže uređuje sistem za zaštitu malih investitora, odnosno članstvo u Fondu, doprinosi, priznavanje, obračun i isplata zaštićenih potraživanja, kao i ostale aktivnosti u vezi sa obavljanjem delatnosti zaštite malog investitora klijenta člana Fonda.

Banca Intesa koristi „kolačiće“ kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.
Za više informacija kliknite na Postavka kolačića. (POLITIKA PRIVATNOSTI)