• Nema predloga

DFC krediti

za obrtna sredstva i investicije
DFC krediti

Banca Intesa i Američka razvojna finansijska korporacija (DFC) su u septembru 2022. godine potpisale Ugovor o garanciji u cilju podsticanja kreditne aktivnosti uz korišćenje DFC garancije za proporcionalnu podelu rizika. Na taj način, Banca Intesa i DFC nastavljaju uspešnu saradnju započetu 2021. godine potpisivanjem ugovora o garanciji koji je omogućio Banci da koristi DFC garanciju za potrebe dugoročnih kredita za investiciona ulaganja u poljoprivredi (DFC Farmer Invest krediti).

DFC garancija data pod uslovima Ugovora ima za cilj da ojača sposobnost Banke da daje kredite mikro, malim i srednjim privrednim društvima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koji su osnovani i posluju u Republici Srbiji.

Korisnici programa

Korisnici proizvoda su Preduzetnici i Pravna lica koji ispunjavaju uslove pripadnosti SME grupi preduzeća u skladu sa kategorizacijom SAD, tj. u konkretnom slučaju Klijenti koji ispunjavaju 2 od 3 sledeća uslova:

  • Do 300 zaposlenih 
  • Godišnji prihodi max USD 15 mln
  • Ukupna aktiva max USD 15 mln

Podaci se analiziraju na konsolidovanoj osnovi.

Klijenti moraju biti u privatnom vlasništvu.

Uslovi kreditiranja

  • maksimalan iznos kredita: do USD 4.000.000
  • rok kredita: do 10 godina
  • grace period: do 2 godine

Namena sredstava

Sredstva DFC kredita mogu biti iskorišćena za:

  • investione kredite odnosno za ulaganja u osnovna sredstva kompanija
  • kredite za obrtna sredstva

 

Chat