• Nema predloga

Analiza finansijskog tržišta

Analiza finansijskog tržišta

Klijentima banke dostupne su informacije i vesti sa domaćeg i glavnih međunarodnih finansijskih tržišta.

Na raspolaganju vam je dnevni izveštaj sa finansijskih tržišta (novca, kapitala..), čija je dostupnost omogućena dostavljanjem zahteva na imejl adresu: research@bancaintesa.rs

Naš tim analitičara vam pravovremeno čini dostupnim informacije i odgovore u vezi sa hartijama od vrednosti, novčanim tržištem, tržištem kapitala, monetarnom i fiskalnom ekonomijom.

Kontakt

Tel: +381 11 2013617

Faks: +381 11 2011260

Imejl: research@bancaintesa.rs

Chat