• Nema predloga

Kratkoročni krediti

Kredit za obrtna sredstva

Kredit za obrtna sredstva

Ovim kreditom ste u mogućnosti da finansirate obrtna sredstva (nabavku zaliha, plaćanje obaveza dobavljačima i sl.), da refinansirate sopstvena ulaganja i finansirate izvoz, čime biste povećali promet i prihode. Iznos kredita kao i rok i način otplate biće usaglašeni sa vašim potrebama.

Prekoračenje po tekućem računu - overdraft

Prekoračenje po tekućem računu - overdraft

Overdraft predstavlja dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu koje se odobrava na period do 12 meseci. Ovo rešenje vam omogućava korišćenje raspoloživih sredstava u svakom momentu, bez prethodne najave. Možete ga, po potrebi, više puta koristiti i vraćati do datuma dospeća. Kamata se plaća samo za dane korišćenja dozvoljenog minusa na iznos prekoračenja, što vama omogućava direktnu kontrolu nad troškovima kamata vezanim za ovaj proizvod.

Chat