• Nema predloga

Osnovno poslovanje

Otvorite račun

Preuzmite svu neophodnu dokumentaciju za otvaranje računa vaše kompanije u Banca Intesa, u zavisnosti od toga da li ste rezident ili nerezident.

Otvaranjem računa u našoj banci omogućeno vam je: 

 • Korišćenje okvirnog kredita - dozvoljenog prekoračenja na računu
 • Ažurno praćenje promena na računu na način koji vi odaberete

Otvorite račun

Dinarski platni promet

 • Prenos neto zarada
 • Prijem pazara
 • Trajni nalog

 

Dinarski platni promet

Poslovanje sa inostranstvom

Banca Intesa je tu da vam olakša put ka izmirenju obaveza u stranim valutama.

 • Razgranata mreža kontokorenata i korespondenata
 • U najkraćem roku i uz najpovoljnije uslove
 • Uz terminski plan možete planirati kupoprodaju deviza
 

Poslovanje sa inostranstvom

Direct debit trajni nalog

Imate veliki broj kupaca, a proces praćenja naplate je postao komplikovan? Imamo rešenje za vas.

 • Korišćenjem usluge Direct Debit štedite vreme i ažurno pratite vaše kupce
 • Proces naplate potraživanja u svakodnevnom poslovanju postaje jednostavniji
 • Alat vrši naplatu vaših potraživanja prema instrukcijama koje vi kao poverilac dostavljate Banci

direct debit trajni nalog

Depoziti

Ostvarite prihod od kamate po osnovu depozita.

U zavisnosti od vaših potreba i planova, mi vam nudimo kratkoročna i dugoročna oročenja depozita:

 • Depoziti po viđenju u dinarima i devizama,
 • Oročeni depoziti u dinarima i devizama,
 • Oročeni dinarski depoziti sa valutnom klauzulom.

deopoziti

Promena platnog računa

Promenu platnog računa, u bilo kojoj valuti – domaćoj ili stranoj, u skladu sa Zakonom o platnim uslugama, možete vrlo jednostavno obaviti, jer svu administraciju prepuštate banci u kojoj otvarate platni račun. 

U ekspoziturama Banca Intesa možete otvoriti dinarski ili devizni račun, a mi ćemo dalje kontaktirati vašu prethodnu banku i završiti proces promene računa koji je detaljno opisan u dokumentu na OVOM LINKU.

Usluga promene platnog računa je bez troška, a naknada za mesečno održavanje platnog računa naplaćuje se u skladu sa Tarifom naknada. U slučaju gašenja računa korisniku koji nije preduzetnik, prethodna banka može naplatiti naknadu za gašenje računa, u skladu sa važećom Tarifom naknada.

promena racuna

Često postavljana pitanja

Potrebno vam je više informacija o našim uslugama? 

Saznajte više informacija o:

 • Platnim računima
 • Deviznim računima
 • Online bankarstvu

pitanja i odgovori
Chat