• Nema predloga

Cirkularna ekonomija i zeleni krediti

Cirkularna ekonomija i zeleni krediti

Banca Intesa Beograd, kao članica Grupe Intesa Sanpaolo, pridružila se inicijativi Ujedinjenih nacija Savez za bankarstvo sa neto nultom emisijom (Net-Zero Banking Alliance), čime se obavezala da uskladi svoj portfolio i postigne cilj nulte neto emisije štetnih gasova do 2050. godine. Ovim smo postavili temelj za dugoročne napore u borbi protiv klimatskih promena. 


Ciljevi održivog poslovanja integrišu tri ključna faktora: ekološki, društveni i upravljački aspekt poslovanja (ESG), koji uključuju kriterijume cirkularne ekonomije i zelenih projekata.

Svoju novu strategiju u vidu podrške klijentima u dizajniranju novog privrednog ekosistema vidimo kao važan doprinos i priliku za sve učesnike da se okrenu konceptu održivog razvoja privrede i društva. 

ISP Grupa je 2015. godine postala prvi strateški partner za finansijske usluge Fondacije Elen MekArtur (Ellen MacArthur Foundation), jedne od najuticajnijih svetskih organizacija posvećenih održivom poslovanju, koja se zalaže za to da cirkularna ekonomija postane globalna stvarnost. 

U saradnji sa Fondacijom postavljeno je pet glavnih kriterijuma prihvatljivosti za cirkularnu ekonomiju:

  • rešenja koja produžuju životni vek trajanja proizvoda i/ili materijala
  • upotreba obnovljivih/recikliranih resursa
  • povećanje efikasnosti potrošnje resursa
  • proizvodi koji omogućuju potpuno recikliranje ili razgradnju 
  • inovativne tehnologije koje omogućavaju razvoj cirkularnih poslovnih modela

kao i tri kriterijuma u vezi sa zelenim projektima:

  • proizvodnja energije iz obnovljivih izvora
  • energetska efikasnost proizvodnih procesa i poslovnih objekata
  • održivo upravljanje prirodnim resursima i biološkom raznolikošću

Navedeni kriterijumi omogućavaju identifikaciju projekata koji se uz povoljnije uslove mogu finansirati preko Banka Intesa Beograd.

Sve informacije i podršku u prepoznavanju i definisanju zadovoljenih CE kriterijma možete ostvariti putem kontakta nadležnog poslovnog savetnika. 

Chat