• Nema predloga

EIB kreditna linija

Sredstva Evropske investicione banke za kredite za mala i srednja preduzeća

Ugovorom sa Evropskom investicionom bankom (EIB; www.eib.org) podržavamo mala i srednja preduzeća (MSP) i preduzeća koja imaju manje od 3.000 zaposlenih (MidCaps) pružajući pristup neprocenjivom izvoru nižih troškova finansiranja i fleksibilnim rokovima otplate.

Evropska saradnja u korist malih i srednjih preduzeća

EIB je banka Evropske unije sa dugoročnim pozajmicama; njena uloga je finansiranje investicionih projekata kao podrška ciljevima politike EU. Da bi podržala spoljno delovanje EU, odlukom Evropskog parlamenta i Saveta, EIB-u se dodeljuje Eksterni mandat za finansiranje odgovarajućih projekata van EU.

Zahvaljujući svom najboljem mogućem rejtingu na tržištima kapitala (AAA), EIB može da pozajmljuje sredstva po povoljnim uslovima, koja preko nas prosleđuje malim i srednjim preduzećima i kompanijama MidCaps. MSP i MidCaps-e su posebno i pojedinačno obavešteni o učešću EIB-a i njegovom uticaju na finansijske uslove dobijenog kredita. Opsežne informacije u vezi sa podrškom EIB grupe malim i srednjim preduzećima i kompanijama MidCaps mogu se naći na veb lokaciji EIB (www.eib.org).

Chat