• Nema predloga

Dinarski platni promet

Prenos neto zarada

Na osnovu posebno zaključenih ugovora sa klijentima, Banca Intesa omogućava, da ukupan iznos neto zarada svih vaših zaposlenih, realizujete samo jednim nalogom za prenos.

Isplatom zarada na navedeni način, postižete:

  • Maksimalnu tajnost iznosa pojedinačnih zarada zaposlenih
  • Da imate samo jednu transakciju na ukupan iznos neto zarada na vašem izvodu računa
  • Brz i efikasan način isplate zarada

Banka na osnovu vaše specifikacije pojedinačnih uplata dostavljene Banci putem .txt fajla, na dogovorenu imejl adresu, izvršava transakcije prenosa zarada na pojedinačne račune kod Banke i kod drugih banaka ili grupne uplate na račune kod drugih banaka.

Za isplatu zarada zaposlenima koji imaju otvorene tekuće račune u Banca Intesa, Banka ne naplaćuje naknadu. Navedena usluga predstavlja ugovorni posao sa definisanim pravima i obavezama Banke i klijenta.

Chat