• Nema predloga

Prihvatanje platnih kartica

Benefiti

Dostupnost

Mogućnost procesiranja svih platnih kartica na jednom POS terminalu

Rasprostranjena mreža

Mreža od 20.000 POS terminala i 1.4 miliona izdatih platnih kartica

Brzo

Brz prenos sredstava na račun trgovca nakon obavljene transakcije

Uvek na raspolaganju

Služba za tehničku podršku i korisnički servis dostupni 24/7

I ovo treba da znate

U skladu sa tehničkim mogućnostima na prodajnom mestu, Banka može da vam ponudi više modela POS terminala. Osim standardnih dial-up POS terminala, u ponudi su i Ethernet POS terminali koji omogućavaju realizaciju transakcije preko internet mreže. Za restorane i druge delatnosti sa specifičnom potrebom možemo obezbediti upotrebu GPRS POS terminala kod kojih se transakcije realizuju preko mobilne mreže. POS terminale je moguće povezati sa fiskalnim kasama i na taj način automatizovati i ubrzati proces prodaje (smanjuje se mogućnost greške).

Služba za tehničku podršku obezbeđuje konstantan rad POS terminala i rešava smetnje koje se mogu javiti u svakodnevnom poslu.

Dostupne usluge

U zavisnosti od delatnosti koju Trgovac obavlja, procene prometa koji će se realizivati preko POS terminala Banke, rizika u procesu prihvatanja platnih kartica i tehničkih uslova za rad POS terminala na prodajnom mestu, Banka Trgovcu može da ponudi sledeće usluge:

  • Prodaja
  • Storno poslednje transakcije
  • Prodaja na rate kreditnim platnim karticama Banca Intesa za fizička lica
  • Predautorizacija i realizacija predautorizacije
  • Plaćanje bez prisustva platne kartice
  • Refund
  • Povezivanje POS terminala sa fiskalnom kasom
Chat