• No Suggestion

Banca Intesa partner samita ministara finansija i guvernera

Uz podršku Banca Intesa danas je u Crnoj Gori otvoren tradicionalni NIN regionalni samit ministara finansija i guvernera na kome će se razmatrati najznačajniji parametri ekonomskog i fiskalnog rasta i razvoja zemalja u okruženju, uz analizu poreskih politika i borbe sa sivom ekonomijom.

Očekuje se da će guverneri centralnih banaka diskutovati o sistemskim rizicima u bankarskom sektoru, nenaplativim plasmanima, uticaju nove politike američkog FED-a i Evropske centralne banke na kamatne stope i valute u regionu, dok će neke od tema na panelu ministara finansija biti mere i prvi efekti fiskalne konsolidacije u zemljama regiona, zaustavljanje rasta javnog duga i sprečavanje bankrota.

Chat