• No Suggestion

Rešavanje problema sa pristupom aplikaciji FX Client

Obaveštavamo klijente iz segmenta pravnih lica koji se suočavaju sa poteškoćama u radu sa sistemom za elektronsko bankarstvo da Banca Intesa intenzivno radi na otklanjanju problema uzrokovanih instalacijom antivirus programa Avast, Kasperski ili Nod.

Problem sa pokretanjem aplikacije FX Client može se prevazići na nekoliko načina koje možete pronaći na linku >>

Chat