• No Suggestion

Obnova sertfikata za Officebanking

Klijenti Banca Intesa koji prilikom obavljanja usluga elektronskog bankarstva za pravna lica koristite OfficeBanking aplikaciju treba da do 01. decembra 2013. godine obnove sertifikat navedene aplikacije. U suprotnom, korišćenje OfficeBanking aplikacije nakon navedenog datuma neće biti moguće.

Sertifikat je moguće obnoviti na sledeća dva načina:

  • pokretanjem aplikacije Obupdater, kojoj se može prisupiti pristupiti putem linka

http://www.bancaintesa.rs/upload/documents/elektronsk_bankarstvo/Pravna_lica/OfficeBankingCertUpdater.zip

ili

  • pristupom linku u slučaju da klijent nije preuzeo poslednju verziju Office banking aplikacije 1.2013.11121.0, koja je u upotrebi od 25. novembra 2013.

http://www.bancaintesa.rs/upload/documents/elektronsk_bankarstvo/Pravna_lica/OfficeBanking.zip

Za dodatne informacije ili pomoć prilikom obnove sertifikata možete pozvati Kontakt centar Banca Intesa na 011/31088-77 ili poslati opis problema na e-mail adresu e-banking@bancaintesa.rs

Banca Intesa uses cookies to enhance your browsing experience and displaying personalized content.
For more information, click on Cookie Settings. (PRIVACY POLICY)