• No Suggestion

Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu

Ekspoziture Banca Intesa u ponedeljak 11. novembra, neće raditi usled obeležavanja državnog praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu.

Chat