• No Suggestion

Novi generalni i izvršni direktor Intesa Sanpaolo grupacije

Intesa Sanpaolo, bankarska grupacija u okviru koje posluje Banca Intesa, objavila je da se Enriko Tomaso Kukijani (Enrico Tommaso Cucchiani) povukao sa pozicije generalnog i izvršnog direktora.

Intesa Sanpaolo je istakla da veoma ceni postignuća g. Kukijanija, njegove profesionalne uspehe i međunarodni ugled koju je stavio na raspolaganje Grupi. Sa svoje strane, Enriko Tomaso Kukijani je iskazao svoju privrženost Grupi i veliko poštovanje prema njenim predsednicima, kao i članovima odbora i rukovodstva. U saopštenju se takođe navodi da bi Intesa Sanpaolo volela da u g. Kukijaniju u budućnosti ima saradnika Grupe.

Na jednoglasan predlog Nadzornog odbora, Upravni odbor je takođe jednoglasno imenovao Karla Mesinu (Carlo Messina) za novog generalnog i izvršnog direktora.

Chat