• No Suggestion

Mobilni telefon u funkciji platne kartice

Beograd, 10. maj - Banca Intesa u saradnji sa kompanijama Telekom Srbija i MasterCard uvodi na tržište Srbije jedinstvenu uslugu beskontaktnog plaćanja mobilnim telefonom zasnovanu na NFC (Near Field Communication) tehnologiji.
NFC tehnologija se koristi za prenos podaka neophodnih za plaćanje (broj kartice, rok važnosti i drugi) sa mobilnog telefona do POS terminala i omogućava korisnicima „pametnih“ telefona jednostavno i brzo plaćanje roba i usluga prinošenjem mobilnog uređaja POS terminalu sa PayPass čitačem. Sami podaci o MasterCard platnoj kartici se nalaze učitani na SIM kartici mobilnog telefona, ispunjavajući stroge bezbednosne standarde, čime se osigurava najviši stepen zaštite od moguće zloupotrebe i kopiranja podataka ali i istovremeno i dinamičko ažuriranje parametara kroz mrežu mobilne telefonije u cilju postizanja adekvatne kontrole korišćenja.

„Analizirajući savremene trendove i inovacije kao i navike i potrebe korisnika Banca Intesa platnih kartica, odlučili smo da pored beskontaktnog plaćanja platnim karticama klijentima omogućimo i opciju korišćenja mobilnog telefona za plaćanje roba i usluga na POS terminalima. Imajući u vidu penetraciju i broj ovih uređaja ali i značaj mobilnog telefona u svakodnevnom životu planiramo da nastavimo istraživanje i razvoj u ovoj oblasti kako bismo korisnicima na našem tržištu omogućili korišćenje najsavremenijih proizvoda i usluga iz oblasti platnih kartica. Očekujemo da i druge kartičarske kompanije uskoro podrže NFC i beskontaktnu tehnologiju na srpskom tržištu, kao i sve veći broj korisnika mobilnih uređaja podesnih za ovakav vid plaćanja.“, izjavio je Miloš Nedeljković, direktor Sektora za platne kartice i direktne kanale Banca Intesa.

Chat