• No Suggestion

Subvencionisani krediti za poljoprivredu

Banca Intesa je postojeću ponudu kredita za poljoprivredna gazdinstva – fizička i pravna lica, proširila uvođenjem kratkoročnih i dugoročnih kredita sa subvencionisanom kamatnom stopom, nastalim u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede. Kamatna stopa za korisnika pozajmice iznosi 8 odsto na godišnjem nivou, a otplata ovih kreditnih modela moguća je u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima, uz veoma fleksibilna sredstva obezbeđenja.

Maksimalan iznos kredita za fizička lica, preduzeća i preduzetnike koji su registrovani kao poljoprivredna gazdinstva iznosi 5 miliona dinara, dok je za zemljoradničke zadruge predviđeno finansiranje u maksimalnom iznosu do 15 miliona dinara. Takođe, svi zainteresovani klijenti mogu aplicirati za paralelno kreditiranje više projekata i namena do pomenutih limita. Novi subvencionisani kreditni modeli namenjeni registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima obračunavaju se i realizuju u dinarima, bez valutne klauzule.
Kratkoročni subvencionisani zajmovi predviđeni su za ulaganje u obrtna sredstva, nabavku repromaterijala u biljnoj proizvodnji, refundiranje troškova ulaganja u tekuću sezonu i kupovinu stoke za tov, kao i za refinansiranje kratkoročnog kredita po programu Ministarstva poljoprivrede, prema Uredbi iz 2010. godine, a sa maksimalnim rokom otplate do 12 meseci.
Dugoročni krediti se prema programima Ministarstva poljoprivrede, odobravaju za ulaganja u osnovna sredstva – nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, izgradnju objekata za poljoprivredu, kao i za nabavku matičnog stočnog stada, radi proširenja proizvodnje. Ovi krediti se odobravaju sa rokom otplate do najviše 3 godine, uz mogućnost grejs perioda od 12 meseci, koji je uključen u ukupan rok otplate.. Kamatna stopa za korisnika pozajmice iznosi 8 odsto na godišnjem nivou, a otplata ovih kreditnih modela moguća je u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima, uz veoma fleksibilna sredstva obezbeđenja.

Chat