• No Suggestion

Subvencionisani krediti za poljoprivredu

Banca Intesa je postojeću ponudu kredita za poljoprivredna gazdinstva – fizička i pravna lica, proširila uvođenjem kratkoročnih i dugoročnih kredita sa subvencionisanom kamatnom stopom, nastalim u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede. Kamatna stopa za korisnika pozajmice iznosi 8 odsto na godišnjem nivou, a otplata ovih kreditnih modela moguća je u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima, uz veoma fleksibilna sredstva obezbeđenja.

Maksimalan iznos kredita za fizička lica, preduzeća i preduzetnike koji su registrovani kao poljoprivredna gazdinstva iznosi 5 miliona dinara, dok je za zemljoradničke zadruge predviđeno finansiranje u maksimalnom iznosu do 15 miliona dinara. Takođe, svi zainteresovani klijenti mogu aplicirati za paralelno kreditiranje više projekata i namena do pomenutih limita. Novi subvencionisani kreditni modeli namenjeni registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima obračunavaju se i realizuju u dinarima, bez valutne klauzule.
Kratkoročni subvencionisani zajmovi predviđeni su za ulaganje u obrtna sredstva, nabavku repromaterijala u biljnoj proizvodnji, refundiranje troškova ulaganja u tekuću sezonu i kupovinu stoke za tov, kao i za refinansiranje kratkoročnog kredita po programu Ministarstva poljoprivrede, prema Uredbi iz 2010. godine, a sa maksimalnim rokom otplate do 12 meseci.
Dugoročni krediti se prema programima Ministarstva poljoprivrede, odobravaju za ulaganja u osnovna sredstva – nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, izgradnju objekata za poljoprivredu, kao i za nabavku matičnog stočnog stada, radi proširenja proizvodnje. Ovi krediti se odobravaju sa rokom otplate do najviše 3 godine, uz mogućnost grejs perioda od 12 meseci, koji je uključen u ukupan rok otplate.. Kamatna stopa za korisnika pozajmice iznosi 8 odsto na godišnjem nivou, a otplata ovih kreditnih modela moguća je u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima, uz veoma fleksibilna sredstva obezbeđenja.

Banca Intesa uses cookies to enhance your browsing experience and displaying personalized content.
For more information, click on Cookie Settings. (PRIVACY POLICY)