• No Suggestion

Intesa Bambini - najmlađe štediše

Shvativši kako roditelji žele da već u najranijem uzrastu nauče decu da štede i da odgovorno raspolažu novcem, ali i da na vreme počnu da odvajaju novac za njihovu budućnost, Banca Intesa je kreirala Bambino štednju. Na ovaj način deca će u bilo kom trenutku imati na raspolaganju sredstva koja mogu da im pomognu u ispunjenju njihovih želja.

Za svoju decu roditelji mogu da otvore račun sa dinarskim i deviznim delom. Minimalna uplata prilikom otvaranja računa iznosi 1.000 dinara za dinarski deo, dok za devizni deo računa inicijalna uplata nije obavezna. Kada se jednom otvori račun Bambino štednje, sve naredne uplate mogu se vršite bilo kada, i u bilo kom iznosu. Na devizni deo računa novac može da uplaćuje samo roditelj ili staratelj. Ipak, bake, deke, rodbina ili prijatelji mogu da uplaćuju novac na dinarski deo, a sredstva će se automatski konvertovati, to jest pretvoriti u evre po najpovoljnijem kursu, čuvajući na taj način vrednost novca. Novac se može uplaćivati u gotovini u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa, prenosom s bilo kojeg dinarskog računa u zemlji ili trajnim nalogom. Kamatne stope za Intesa Bambino štednju kreću se i do sedam odsto na godišnjem nivou, u zavisnosti od roka oročenja, koji može biti od šest meseci do 17 godina.

Chat