• No Suggestion

Banca Intesa ponudila kredite za kupovinu polovnih vozila od fizičkih lica

Banca Intesa je izlazeći u susret zahtevima tržišta omogućila građanima da uz pomoć kredita kupe i polovna vozila od fizičkih lica na osnovu Ugovora o kupoprodaji, a ne samo kako je to dosad bilo uobičajeno na osnovu profakture koju izdaju pravna lica. Prilikom podnošenja zahteva za auto kredit potrebna je samo lična karta i potpisan Ugovor o kupoprodaji za kupovinu automobila od fizičkog lica, odnosno profaktura ovlašćenog prodavca automobila ukoliko se vozilo kupuje od pravnog lica.

Banca Intesa je izlazeći u susret zahtevima tržišta omogućila građanima da uz pomoć  kredita kupe i polovna vozila od fizičkih lica na osnovu Ugovora o kupoprodaji, a ne samo kako je to dosad bilo uobičajeno na osnovu profakture koju izdaju pravna lica. Prilikom podnošenja zahteva za auto kredit potrebna je samo lična karta i potpisan Ugovor o kupoprodaji za kupovinu automobila od fizičkog lica, odnosno profaktura ovlašćenog prodavca automobila ukoliko se vozilo kupuje od pravnog lica. Nakon odobrenja kredita, Banka uplaćuje sredstva na tekući račun prodavca.  Krediti za kupovinu novih i polovnih vozila  odobravaju se sa rokom otplate do 84 meseca, uz učešće od 20%. Minimalna cena vozila koje je predmet kreditiranja iznosi 2.000 evra, dok maksimalna cena za kupovinu polovnih vozila od fizičkih lica iznosi 8.000 evra, a za kupovinu od pravnih lica 10.000 evra.

Posebna pogodnost je i što se ovi modeli auto kredita u Banca Intesa odobravaju bez žiranta, zaloge na vozilu i bez obaveznog kasko osiguranja.

Kamatna stopa za ove modele auto kredita se kreće od 13,50% godišnje za kupovinu od pravnih lica, odnosno od 14% za kupovinu automobila od fizičkih lica. Zainteresovani građani mogu podneti zahtev za kredit u bilo kojoj od 220 ekspozitura Banca Intesa. Krediti se odobravaju svim građanima, a za one koji mesečnu zaradu ili penziju primaju preko tekućeg računa Banca Intesa obezbeđeni su povoljniji uslovi kreditiranja.

Chat