• No Suggestion

Neuporedivo dobar dinarski keš kredit sa fiksnom ratom na 84 meseca

Banca Intesa dodatno je unapredila Intermezzo Keš kredit u dinarima koji je sada dostupan sa fiksnom kamatnom stopom od 12 odsto godišnje i klijentima i građanima koji ne primaju zaradu preko banke. Kredit se odobrava sa produženim rokom otplate do 84 meseca i maksimalnim iznosom do 1,65 miliona dinara, bez obaveze prenosa primanja i bez naknade za obradu kreditnog zahteva, a uključuje i osiguranje u slučaju gubitka posla.

Nastavljajući trend stalnog unapređivanja naših proizvoda i njihovog prilagođavanja tržišnim kretanjima i potrebama klijenata, otišli smo korak dalje i obezbedili im neuporedivo dobar keš kredit u dinarima na 84 meseca sa fiksnom ratom koja uvek ostaje ista. Uvereni smo u jedinstvenost i kvalitet ove ponude, u prilog čemu govori činjenica da smo spremni da svima koji u ovoj kategoriji kredita eventualno pronađu povoljniji ponudimo bolje uslove, tako da ukupan iznos za otplatu klijentima bude manji u Banca Intesa“, izjavio je Darko Popović, član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom Banca Intesa.

Intermezzo Keš kredit korisnicima donosi i mogućnost odlaganja plaćanja mesečne rate i do pet puta u toku perioda otplate, a odobrava se bez depozita i žiranata. Svi zainteresovani građani za specijalnu ponudu mogu aplicirati do 31.10.2016. godine.

Banca Intesa dodatno je unapredila Intermezzo Keš kredit u dinarima koji je sada dostupan sa fiksnom kamatnom stopom od 12 odsto godišnje i klijentima i građanima koji ne primaju zaradu preko banke. Kredit se odobrava sa produženim rokom otplate do 84 meseca i maksimalnim iznosom do 1,65 miliona dinara, bez obaveze prenosa primanja i bez naknade za obradu kreditnog zahteva, a uključuje i osiguranje u slučaju gubitka posla.

Nastavljajući trend stalnog unapređivanja naših proizvoda i njihovog prilagođavanja tržišnim kretanjima i potrebama klijenata, otišli smo korak dalje i obezbedili im neuporedivo dobar keš kredit u dinarima na 84 meseca sa fiksnom ratom koja uvek ostaje ista. Uvereni smo u jedinstvenost i kvalitet ove ponude, u prilog čemu govori činjenica da smo spremni da svima koji u ovoj kategoriji kredita eventualno pronađu povoljniji ponudimo bolje uslove, tako da ukupan iznos za otplatu klijentima bude manji u Banca Intesa“, izjavio je Darko Popović, član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom Banca Intesa.

Intermezzo Keš kredit korisnicima donosi i mogućnost odlaganja plaćanja mesečne rate i do pet puta u toku perioda otplate, a odobrava se bez depozita i žiranata. Svi zainteresovani građani za specijalnu ponudu mogu aplicirati do 31.10.2016. godine.

Banca Intesa uses cookies to enhance your browsing experience and displaying personalized content.
For more information, click on Cookie Settings. (PRIVACY POLICY)