• No Suggestion

Stabilan oslonac agrarnom sektoru

Media release

Banca Intesa počela sa odobravanjem kratkoročnih i dugoročnih subvencionisanih kredita poljoprivrednim gazdinstvima za 2011. godinu.

Download media release

Chat