• No Suggestion

Nije moguće izvršiti ovo instant plaćanje

Zašto nije moguće izvršiti ovo instant plaćanje na željeni način?

Na vašem mobilnom uređaju trenutno nemate aplikaciju za mobilno bankarstvo banke koju ste izabrali za plaćanje. *Za korisnike Android 12 operativnog sistema informacija u nastavku.

Da biste mogli da platite, potrebno je da ponovo pokrenete veb sajt ili aplikaciju trgovca i izaberete banku čiju aplikaciju mobilnog bankarstva koristite.

Ukoliko ste klijent Banca Intesa, a nemate ugovorenu uslugu mobilnog bankarstva i aktiviranu aplikaciju na Vašem mobilnom uređaju, možete je ugovoriti ili aktivirati brzo i jednostavno, u svega nekoliko koraka opisanih ispod. 

*Ukoliko ste korisnik Android 12 operativnog sistema i imate instaliranu Banca Intesa mobilnu aplikaciju, a prilikom iniciranja transakcije na prodajnom mestu se ne pokreće mobilna aplikacija, potrebno je da izvršite dodatna podešavanja.

1. Korak
Pristupite sledećim opcijama:
Settings > Apps > Banca Intesa > Set as default > Open supported links 
Opcija treba da bude uključena.

2.Korak

Nakon toga potrebno je proveriti da li je opcija „Supported web addresses“ link ipspos.bancaintesa.rs aktivna

Step 1

Step 1

Personal data entry

Access the portal for starting the process of activating the new digital banking HERE or on the Intesa Online application application page. At the very beginning, you need to enter personal data.

Step 2 - for Intesa Online users

Step 2 - for Intesa Online users

Enter a one-time password - SMS OTP

If you used SMS OTP to confirm the payment on Intesa Online, in that case you will receive an SMS OTP which must be entered in the form.

Steps 2 - for Intesa Mobi users

Steps 2 - for Intesa Mobi users

Enter a one-time password - mToken

If you have the Intesa Mobi application, you need to generate a one-time password through the mToken option on the home page of the application.

  • Enter the Reference in the mToken application and generate a one-time password by entering the PIN

  • Then enter the generated One-Time Password in the form on the Bank's website