• Nema predloga

Riziko životno osiguranje

Zaštitite svoje najbliže

U slučaju nemilog događaja (smrti) dug po kreditu pokriva osiguranje

Sigurnost za celu porodicu

Osiguranje možete ugovoriti uz bilo koji kredit

Niska premija za visoku osiguranu sumu

Trajanje riziko osiguranja jednako je trajanju ugovora o kreditu

Riziko životno osiguranje

Riziko osiguranje možete ugovoriti uz bilo koji kredit, novi ili onaj koji već otplaćujete, a naročito se preporučuje kod stambenih kredita sa dužim periodom otplate.

Na ovaj način štitite svoje najdraže od finansijskih poteškoća, jer ukoliko dođe do neželjenih događaja i nastupanja osiguranog slučaja, osiguravajuća kuća pokriva ostatak duga po kreditu i oslobađa porodicu obaveze daljeg plaćanja rata kredita.

Karakteristike riziko osiguranja:

  • Uz povoljnu premiju daje veliko pokriće,
  • Osiguran rizik smrti i rizik smrti usled nezgode,
  • Trajanje riziko osiguranja jednako je trajanju ugovora o kreditu,
  • Valutna klauzula riziko osiguranja - premija i osigurana suma se iskazuju u evrima,
  • Osigurana suma se isplaćuje samo u slučaju smrti osiguranika za vreme trajanja ugovora o osiguranju,
  • Nema štednu komponentu,
  • Osigurane sume su usklađene sa anuitetnim planom kako bi u svakom trenutku bile jednake ostatku duga po kreditu.

U zavisnosti od visine osigurane sume i starosti osiguranika, može biti neophodno da osiguranik obavi lekarski pregled pre ugovaranja osiguranja.

Važno je da znate

Premiju možete plaćati u skladu sa vašim potrebama – mesečno ili godišnje. Osiguranje mogu ugovoriti osobe od 18 godina starosti, pri čemu istek osiguranog perioda ne može biti nakon što osiguranik navrši 70 godina starosti.

Spisak ekspozitura

Pogledajte u kojim ekspoziturama možete ugovoriti polisu osiguranja. 

>>> LOKACIJE

 

 osiguranje riziko osiguranje banca intesa generali

REČNIK OSIGURANJA

Razumejte pojmove i proizvode osiguranja da biste lakše donosili važne životne odluke.
Napomena

Banca Intesa kao zastupnik, u saradnji sa Generali osiguranjem, pruža mogućnost ugovaranja osiguranja. Pre potpisivanja ugovora pročitajte informacije o proizvodu i uslovima osiguranja.

Chat