• Nema predloga

Riziko životno osiguranje

Riziko životno osiguranje

Riziko osiguranje ugovara se uz kredit i predstavlja najbolji način da zaštitite svoje najdraže od finansijskih poteškoća u slučaju nastupanja neželjenih događaja. Ukoliko dođe do smrti osiguranika, osiguravajuća kuća pokriva ostatak duga po kreditu i oslobađa porodicu obaveze daljeg plaćanja rata kredita. Riziko osiguranje možete ugovoriti uz bilo koji kredit, novi ili postojeći, a naročito se preporučuje kod stambenih kredita sa dužim periodom otplate.

Generali osiguranje

Generali osiguranje

Riziko Životno osiguranje

Ukoliko dođe do nastanka osiguranog slučaja, porodica ne nasleđuje dug po kreditu, nema bojazni od aktivacije hipoteke od strane banke i moguće zaplene stambene jedinice u slučaju prestanka otplate kredita.

Karakteristike riziko osiguranja:

 • uz povoljnu premiju daje veliko pokriće,
 • osiguran rizik smrti i rizik smrti usled nezgode,
 • trajanje riziko osiguranja jednako je trajanju ugovora o kreditu,
 • valutna klauzula riziko osiguranja - premija i osigurana suma se iskazuju u evrima,
 • osigurana suma se isplaćuje samo u slučaju smrti osiguranika za vreme trajanja ugovora o osiguranju,
 • nema štednu komponentu,
 • osigurane sume su usklađene sa anuitetnim planom kako bi u svakom trenutku bile jednake ostatku duga po kreditu.

U zavisnosti od visine osigurane sume i starosti osiguranika, može biti neophodno da osiguranik obavi lekarski pregled pre prijema u osiguranje.

 

Light riziko

Karateristike Light riziko osiguranja:

 • Osiguran rizik smrti usled nezgode 
 • Trajanje osiguranja jednako je trajanju ugovora o kreditu
 • Osigurana suma se isplaćuje samo u slučaju smrti osiguranika usled nezgode
 • Osigurana suma jednaka je anuitetnom planu odnosno ostatku duga po kreditu
 • Uz povoljnu premiju daje veliko pokriće
 • Nema štednu komponentu

Banca Intesa koristi „kolačiće“ kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadražaja.
Za više informacija kliknite na Postavka kolačića. (POLITIKA PRIVATNOSTI)