• Nema predloga

American Express® Green kreditna kartica

Green paket putnog osiguranja

Besplatno dobijate karticu putnog zdravstvenog osiguranja za ceo svet

Odloženo plaćanje bez kamate do 45 dana

Bez kamate za sve kupovine izmirene u celosti do 15. u narednom mesecu

I na do 24 rate

Na brojnim prodajnim mestima

Kupujte na rate na više od 9.000 prodajnih mesta širom zemlje

Kada god poželite, imate mogućnost da svoju kupovinu American Express® kreditnom karticom podelite i na do 24 mesečne rate na preko 9.000 prodajnih mesta širom zemlje.

Naknada za plaćanje na rate na prodajnom mestu trgovca obračunava se po rati i iznosi 50 RSD. 

Experiences global program pogodnosti

Omogućava brojne povlastice, popuste i pogodnosti u svetu, kreirane specijalno za korisnike ovih kreditnih kartica koje American Express bira za vas. Ovaj program možete koristiti širom sveta na nekoliko hiljada prodajnih mesta: u restoranima, hotelima, spa centrima, rent-a-car i turističkim agencijama.

Detaljnu listu ponuda možete pogledati na sajtu https://experiences.global/.

amex green american express green intesa hit banca intesa
American Express Green
  • Godišnja članarina iznosi 3.600 dinara i otplaćuje se u 12 mesečnih rata
  • Poklon-kartica Green putnog osiguranja
  • Plaćajte odloženo do 45 dana
  • Odredite broj željenih rata u dogovoru sa trgovcem

Reprezentativni primer za korišćenje limita u celosti za plaćanje na rate

Vrsta kreditne kartice American Express Green
Ukupan maksimalni iznos limita po kreditnoj kartici 2.990,00 EUR
Ukupan iznos transakcije plaćen na rate 351.566,89 RSD
Broj rata  12
Nominalna kamatna stopa                                            0%, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 2,42%
Iznos mesečnog zaduženja*                                       29.647,24 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik platiti**                          356.112,89 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za plaćanje na rate na prodajnom mestu trgovca*** 50,00 RSD po rati
Mesečna članarina za osnovnu karticu 300,00 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
2 menice 100,00 RSD
* Iznos mesečnog zaduženja uključuje iznos dospele rate, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu. Iznos mesečnog zaduženja je izračunat pod pretpostavkom maksimalno dozvoljenog limita po kreditnoj kartici i da će korisnik iskoristiti celokupan iznos limita odmah za kupovinu na rate, i da će izmiravati dospelu ratu, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu u celosti bez korišćenja revolving modela. Kod iznosa mesečnog zaduženja u prvom mesecu mogu postojati parske razlike, zbog korekcije usled zaokruživanja na dve decimale pri obračunu pojedinačnih rata.
** Ukupan iznos koji će korisnik platiti obuhvata iznose rata, naknada po rati, mesečne članarine, trošak izveštaja Kreditnog biroa i dve menice. 
*** Obračun i naplata naknade za transakciju plaćanja na rate na prodajnom mestu trgovca se vrši po pojedinačnoj rati u skladu sa važećim uslovima u trenutku obrade pojedinačne rate.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.

Reprezentativni primer revolving model

Vrsta kreditne kartice American Express Green
Valuta u kojoj se odobrava limit EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava
Ukupan iznos limita po kreditnoj kartici 2.990,00 EUR
Depozit /
Period na koji se limit (kreditna kartica) odobrava 36 meseci
Iznos prve rate*                                     17.878,34 RSD
ukoliko je celukupan limit potrošen u RSD
149.50 EUR i 300,00 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR


 
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 18,43% za potrošnju u RSD, fiksna
12,60% na za potrošnju u EUR, fiksna

 
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 20,91% za potrošnju u RSD
15,01% za potrošnju u EUR


 
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Mesečna članarina za osnovnu karticu 300,00 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
2 menice 100,00 RSD
* Iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata predstavlja zbir iznosa 5% (minimalno 300 RSD/5 EUR) od ostatka duga, celokupnog iznosa obračunate kamate, pripadajuće naknade, članarine i iznosa dospele rate u slučaju plaćanja na rate. Svaka rata u okviru kupovine na rate dospeva na naplatu u celosti počev od prvog obračunskog perioda nakon obavljene kupovine, ulazi u minimalnu mesečnu obavezu za plaćanje i na istu se ne obračunava revolving kamata.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.

Reprezentativni primer za korišćenje limita u celosti za plaćanje na rate

Vrsta kreditne kartice American Express Green uz 100% depozita
Ukupan maksimalni iznos limita po kreditnoj kartici 10.000,00 EUR
Ukupan iznos transakcije plaćen na rate 1.175.809,00 RSD
Broj rata  12
Nominalna kamatna stopa                                            0%, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou EKS se ne može izračunati iz razloga što je u obračun uključen depozit čiji je iznos jednak ili veći od iznosa kreditnog limita
Iznos mesečnog zaduženja*                                       98.334,08 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik platiti**                          1.180.255,00 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za plaćanje na rate na prodajnom mestu trgovca*** 50,00 RSD po rati
Mesečna članarina za osnovnu karticu 300,00 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
* Iznos mesečnog zaduženja uključuje iznos dospele rate, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu. Iznos mesečnog zaduženja je izračunat pod pretpostavkom maksimalno dozvoljenog limita po kreditnoj kartici i da će korisnik iskoristiti celokupan iznos limita odmah za kupovinu na rate, i da će izmiravati dospelu ratu, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu u celosti bez korišćenja revolving modela. Kod iznosa  mesečnog zaduženja u prvom mesecu mogu postojati parske razlike, zbog korekcije usled zaokruživanja na dve decimale pri obračunu pojedinačnih rata.
** Ukupan iznos koji će korisnik platiti obuhvata iznose rata, naknada po rati, mesečne članarine i trošak izveštaja Kreditnog biroa.
*** Obračun i naplata naknade za transakciju plaćanja na rate na prodajnom mestu trgovca se vrši po pojedinačnoj rati u skladu sa važećim uslovima u trenutku obrade pojedinačne rate.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.

Reprezentativni primer revolving model

Vrsta kreditne kartice American Express Green uz 100% depozita
Valuta u kojoj se odobrava limit EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava
Ukupan iznos limita po kreditnoj kartici 10.000,00 EUR
Depozit 10.000,00 EUR
Period na koji se limit (kreditna kartica) odobrava 36 meseci
Iznos prve rate*                                     59.090,45 RSD
Ukoliko je celokupni limit potrošen u RSD
500,00 EUR i 300,00 RSD
Ukoliko je celokupni limit potrošen u EUR 
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 18,43% za potrošnju u RSD, fiksna
12,60% na za potrošnju u EUR, fiksna


 
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou EKS se ne može izračunati iz razloga što je u obračun uključen depozit čiji je iznos jednak ili veći od iznosa kreditnog limita

 
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Mesečna članarina za osnovnu karticu 300,00 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
* Iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata predstavlja zbir iznosa 5% (minimalno 300 RSD/5 EUR) od ostatka duga, celokupnog iznosa obračunate kamate, pripadajuće naknade, članarine i iznosa dospele rate u slučaju plaćanja na rate. Svaka rata u okviru kupovine na rate dospeva na naplatu u celosti počev od prvog obračunskog perioda nakon obavljene kupovine, ulazi u minimalnu mesečnu obavezu za plaćanje i na istu se ne obračunava revolving kamata. 
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.

Reprezentativni primer za korišćenje limita u celosti za plaćanje na rate

Vrsta kreditne kartice American Express Green Lekarska komora
Ukupan maksimalni iznos limita po kreditnoj kartici 3.000,00 EUR
Ukupan iznos transakcije plaćen na rate 352.742,70 RSD
Broj rata  12
Nominalna kamatna stopa                                            0%, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 1,66%
Iznos mesečnog zaduženja*                                       29.628,56 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik platiti**                          355.888,66 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za plaćanje na rate na prodajnom mestu trgovca*** 50,00 RSD po rati
Mesečna članarina za osnovnu karticu**** 183,33 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
2 menice 100,00 RSD
* Iznos mesečnog zaduženja uključuje iznos dospele rate, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu. Iznos mesečnog zaduženja je izračunat pod pretpostavkom maksimalno dozvoljenog limita po kreditnoj kartici i da će korisnik iskoristiti celokupan iznos limita odmah za kupovinu na rate, i da će izmiravati dospelu ratu, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu u celosti bez korišćenja revolving modela. Kod iznosa mesečnog zaduženja u prvom mesecu mogu postojati parske razlike, zbog korekcije usled zaokruživanja na dve decimale pri obračunu pojedinačnih rata. 
** Ukupan iznos koji će korisnik platiti obuhvata iznose rata, naknada po rati, mesečne članarine, trošak izveštaja Kreditnog biroa i dve menice.
*** Obračun i naplata naknade za transakciju plaćanja na rate na prodajnom mestu trgovca se vrši po pojedinačnoj rati u skladu sa važećim uslovima u trenutku obrade pojedinačne rate.
**** Mesečna članarina za osnovnu American Express Green Lekarska komora platnu karticu je 183,33 RSD. Mesečna članarina za dodatnu American Express Green Lekarska komora platnu karticu je 83,33 RSD. Svi korisnici American Express Green Lekarska komora platne kartice su oslobođeni plaćanja članarine u prvoj godini korišćenja kartica.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.

Reprezentativni primer revolving model

Vrsta kreditne kartice American Express Green Lekarska komora
Valuta u kojoj se odobrava limit EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava
Ukupan iznos limita po kreditnoj kartici 3.000,00 EUR
Depozit /
Period na koji se limit (kreditna kartica) odobrava 36 meseci
Iznos prve rate*                                     17.637,14 RSD
ukoliko je celukupan limit potrošen u RSD
150,00 EUR i 183,33 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR

 
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 18,43% za potrošnju u RSD, fiksna
12,60% na za potrošnju u EUR, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 19,41% za potrošnju u RSD
13,57% za potrošnju u EUR

 
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Mesečna članarina za osnovnu karticu** 183,33 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
2 menice 100,00 RSD
* Iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata predstavlja zbir iznosa 5% (minimalno 300 RSD/5 EUR) od ostatka duga, celokupnog iznosa obračunate kamate, pripadajuće naknade, članarine i iznosa dospele rate u slučaju plaćanja na rate. Svaka rata u okviru kupovine na rate dospeva na naplatu u celosti počev od prvog obračunskog perioda nakon obavljene kupovine, ulazi u minimalnu mesečnu obavezu za plaćanje i na istu se ne obračunava revolving kamata.
** Mesečna članarina za osnovnu American Express Green Lekarska komora platnu karticu je 183,33 RSD. Mesečna članarina za dodatnu American Express Green Lekarska komora platnu karticu je 83,33 RSD. Svi korisnici American Express Green Lekarska komora platne kartice su oslobođeni plaćanja članarine u prvoj godini korišćenja kartica.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.
putno osiguranje banca intesa green paket putnog osiguranja

Green paket putnog osiguranja


Uz Banca Intesa American Express Green karticu besplatno dobijate karticu putnog zdravstvenog osiguranja za ceo svet* sa asistencijom i podrškom na putovanju koju pruža Europe Assistance. Ovaj paket osiguranja odnosi se i na članove vase uže porodice, kada putuju sa vama. Za korisnika American Express Green kartice ovo osiguranje pokriva i nezgode na rekreativnom skijanju.

Više informacija OVDE.

Podnošenje zahteva za kreditnu karticu
U nekoliko koraka dođite do željene kreditne kartice.
Dokumenta
Potrebni su vam lična karta, potvrda o zaposlenju i visini primanja*

PREUZMITE POTVRDU
Ekspozitura
Podnesite zahtev za izdavanje kartice u najbližoj ekspozituri
SMS obaveštenje
Banka će vam poslati informaciju da je kartica spremna za preuzimanje
Preuzimanje
Podignite vašu kreditnu karticu u ekspozituri u kojoj je podnet zahtev
Lista ekspozitura
Pronađite sebi najbližu Banca Intesa ekspozituru

OVDE
Potrebna dokumentacija za zaposlene

*Ukoliko klijent redovno prima zaradu preko platnog računa u Banca Intesa duže od 6 meseci u nepromenjenom iznosu ili bez značajnih odstupanja, nije potrebno da dostavi obrazac Potvrda o zaposlenju i visini primanja, dok su u svim ostalim slučajevima navedeni dokumenti obavezni.

Potrebna dokumentacija za penzionere

Zahtev za izdavanje American Express Green kreditne kartice možete podneti u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa. Za podnošenje zahteva dovoljni su lična kartaposlednja tri penziona čeka.*

*Ukoliko klijent redovno prima penziju preko platnog računa u Banca Intesa duže od 6 meseci u nepromenjenom iznosu ili bez značajnih odstupanja, nije potrebno da dostavi tri poslednja  penziona čeka, dok su u svim ostalim slučajevima navedeni dokumenti obavezni.

American Express Green Lekarska komora namenjena članovima Lekarske komore Srbije

Kao član Lekarske komore ostvarujete pravo na besplatnu članarinu u prvoj godini korišćenja, a iznos godišnje članarine od druge godine iznosi 2.200 dinara.

Prilikom apliciranja za ovu karticu potrebno je, pored lične karte i potvrde o zaposlenju, da dostavite i potvrdu da ste član Lekarske komore Srbije.

amercan express green amex green banca intesa depozit

Uz 100% depozita


  • Godišnja članarina u iznosu od 3.600 dinara
  • Mogućnost korišćenja kartice u zemlji i inostranstvu
  • Kreditni limit jednak je položenom depozitu 
  • Odloženo plaćanje do 45 dana
  • Plaćanje na rate bez kamate
  • Minimalni iznos depozita je 500 EUR, a maksimalni 10.000 EUR

 

 

bezbednosne preporuke

Bezbednosne preporuke

Vaša sigurnost je na prvom mestu.
tarife naknada banca intesa

Dodatne informacije

Kompletnu Tarifu naknada pogledajte na linku.
Chat