• Nema predloga

Zainteresovane strane

Zainteresovane strane

Za nas uspeh znači ne samo ostvarivanje poslovnih ciljeva, već i kreiranje proizvoda i usluga koji zaista prate potrebe naših klijenata, osnaživanje kompanija u našem dobavljačkom lancu, ulaganje u razvoj naših zaposlenih i zajednice uopšte, te upravljanje uticajem koji imamo na životnu sredinu. Zato i nastojimo da tržišne rezultate ostvarujemo na način koji uzima u obzir potrebe svih zainteresovanih strana. Pored toga, stalni dijalog i razmena mišljenja sa svim činiocima našeg poslovnog, društvenog i prirodnog okruženja omogućavaju nam da razumemo njihove potrebe i očekivanja i uskladimo ih sa našom poslovnom strategijom.

Klijenti

Težimo da doprinesemo održivom razvoju ponudom inovativnih proizvoda i usluga koji izlaze u susret stvarnim potrebama naših klijenata, pružajući podršku privredi i građanima. Sa posebnom pažnjom pristupamo potrebama ugroženih segmenata društva, zbog čega je finansijska inkluzija važna odrednica našeg odnosa sa klijentima uz dijalog, otvorenu komunikaciju i njihovo zadovoljstvo.

Zaposleni

Važan nam je duh zajedništva i pripadnosti koji negujemo nastojeći istovremeno da zaposlenima omogućimo podsticajni radni ambijent koji omogućava optimalni profesionalni razvoj i lični napredak. Svim zaposlenima pružamo jednake mogućnosti verujući da poštovanje svakog zaposlenog, uvažavanje njegovog mišljenja i ispitivanje zadovoljstva predstavljaju temelj za razvoj radnog okruženja zasnovanog na međusobnom poverenju i lojalnosti.

Dobavljači

Verujemo da uspostavljanjem i održavanjem dugoročnih partnerskih odnosa sa našim dobavljačima , zasnovanim na principima dijaloga, transparentnosti i jednakosti, kreiramo vrednost kako za sopstveno poslovanje, tako i za delatnost kompanija u našem dobavljačkom lancu. Osnaživanjem ovih preduzeća i promocijom održivosti u dobavljačkom lancu doprinosimo zapošljavanju i podstičemo razvoj lokalne ekonomije i lokalnih zajednica.

Zajednica

Želimo da doprinesemo unapređenju kvaliteta života društva odgovarajući na potrebe zajednice sopstvenim projektima, uključivanjem u inicijative od šireg društvenog značaja, kao i jačanjem kulture korporativnog volonterstva . U fokusu našeg delovanja nalaze se zaštita kulturno-istorijskog nasleđa, promocija umetnosti, ulaganje u zdravstvo, kao i podrška mladima i obrazovanju. Članstvom u lokalnim mrežama međunarodnih inicijativa koje promovišu održivost težimo da razmenjujemo najbolje prakse i damo primer široj javnosti.

Životna sredina

Znamo da osim ekonomske odgovornosti imamo i odgovornost za posledice koje naše odluke imaju na životnu sredinu. Stoga u skladu sa našom Politikom zaštite životne sredine i unapređenja energetske efikasnosti težimo da primenjujemo ekološki odgovorne prakse, promovišemo odgovorno ponašanja i smanjujemo direktan i indirektan uticaj na okolinu stavljajući pritom akcenat na odgovorno upravljanje resursima i podršku klijentima da unaprede sopstvenu energetsku efikasnost.

Chat