• Nema predloga

Zorana Branković

Član Izvršnog odbora i direktor za upravljanje operativnim poslovima (COO).

Biografija

Na poziciju direktora za upravljanje operativnim poslovima imenovana je 2022. godine, a član Izvršnog odobra postaje u aprilu 2024. Prethodno je obavljala funkciju direktora Sektora za digitalne kanale i korisničko iskustvo.

 

Svoj profesionalni put u Banca Intesa započela još 2003. godine u okviru ICT sektora, nakon čega je uspešno vodila brojne projekte u oblasti unapređenja i razvoja digitalnog bankarstva, poput uvođenja prve aplikacije mobilnog bankarstva na tržište Srbije 2010. godine, kao i prvog digitalnog novčanika 2016. U maju 2015. postaje direktor Odeljenja za multichannel. Na ovoj poziciji zadržala se do juna 2018. kada preuzima upravljanje Sektorom za digitalne kanale i korisničko iskustvo. Članica je Odbora za digitalnu ekonomiju Američke privredne komore u Srbiji.

 

Zorana Branković se u finansijskoj industriji na lokalnom tržištu posebno istakla kao jedan od veoma važnih učesnika u oblasti digitalne transformacije i inovacija, pa samim tim i jedan od kreatora talasa inovativnog principa bankarskog poslovanja.

 

Diplomirala 2011. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Usavršavala se na stručnim treninzima za razvoj poslovnih znanja i veština u oblasti liderstva, upravljanja finansijama i projektima.

Chat