• Nema predloga

Intesa Hit tekući račun

Banca Intesa Beograd je stanovništvu ponudila nov kvalitetan proizvod – Intesa Hit tekući račun, analizirajući potrebe i probleme sa kojima se stanovništvo susreće i želeći da im olakša njihovo rešavanje.

Banca Intesa Beograd je stanovništvu ponudila nov kvalitetan  proizvod – Intesa Hit tekući račun, analizirajući potrebe i probleme sa kojima se stanovništvo susreće i želeći da im olakša njihovo rešavanje. Opravdavajući poziciju tržišnog lidera ovom ponudom Banka nudi uz već prisutne nekoliko korisnih opcija koje predstavljaju novinu na našem tržištu. Ovaj proizvod je dostupan i onim grupama stanovništva poput honoraraca, umetnika i tzv. slobodnih profesija, koje do sada nisu mogle da postanu korisnik pojedinih bankarskih opcija. Banka je u okviru ovog proizvoda formirala ponudu i za njih. I sve to u prepoznatljivom maniru Banca Intesa Beograd - dostupnost svima i maksimalno pojednostavljenu proceduru, što
olakšava klijentima svakodnevno poslovanje sa bankom. Otvaranjem Intesa Hit tekućeg računa korisnici stiču dodatne povoljnosti prilikom uzimanja kredita i korišćenja drugih usluga Bance Intesa.

Uslovi za otvaranje Intesa Hit tekućeg računa - Gotovo je sa odbijanjem!

Prilikom otvaranja Intesa Hit tekućeg računa nema komplikovane procedure, ni žiranta. Mogu da ga otvore osobe koje imaju redovan mesečni priliv novca, bilo da su zaposleni ili ne. Od dokumenata potrebna  je lična karta, a u zavisnosti od radnog statusa, potrebni su za zaposlene i penzionere - potvrda o prenosu redovne zarade ili penzije  a za lica sa primanjima koja nisu u stalnom radnom odnosu - sigurnosni depozit.

1. Evro Više - Hit usluga tekućeg računa Banca Intesa Beograd!

Evro Više pruža mogućnost da klijent mesečno vrši zamenu dinara u evre po najpovoljnijem kursu. Evro Više usluga  se može koristiti na više načina:

 1. Da bi promenili novac? U svakom momentu, na zahtev klijenta, novac mogu da zamene na šalteru Banke ili preko Banca Intesa On-line Plus servisa po najpovoljnijem kursu.
 2. Da bi sačuvali vrednost novca na tekućem računu? Klijent samo  treba da odredi iznos dinara na svom tekućem računu iznad kojeg želi da se sve uplate/prilivi automatski zamene u evre. Evri su  dostupni u svakom trenutku i mogu se podići kad god  klijent poželi.  Način funcionisanja je veoma jednostavan. Intesa Hit račun se sastoji iz dva dela, dinarskog i evro dela. Pri opredeljenju za  ovu uslugu, sa tekućeg  računa se prvo troše dinari, pa tek onda evri a tek potom se ide u minus, dakle samo ako novca nema ni na dinarskom, ni na evro delu računa.
 3. Da bi štedeli uz Intesa Hit tekući račun! Klijent samo određuje  koliko novca mesečno želite da stavi na štednju, a Banka putem trajnog naloga, na dan kada klijent kaže, iznos dinara koji je određen menja u evre po najpovoljnijem kursu, i prebacuje ih na devizni račun.

Klijenti Banca Intesa više ne moraju da tragaju za najpovoljnijim kursom u gradu, naći će ga  uz Intesa Hit tekući račun.

2. MasterCard kreditna kartica

Uz Intesa Hit tekući račun, bez dodatnih troškova i garancija, klijent dobija  MasterCard® kreditnu karticu.
Sa ovom  kreditnom  karticom klijent plaća na rate  robu i usluge ili podiže gotovinu u zemlji i inostranstvu, a uz to imate i beskamatno odloženo plaćanje od mesečnog obračuna, a maksimalno do 40 dana.

MasterCard kreditna kartica predstavlja univerzalni kredit, potrošački i gotovinski. Funkcioniše po principu revolving kredita, što podrazumeva da mesečno izmirujete minimum 10% od iznosa ukupnog duga, dok se na ostatak duga obračunava kamata. Obaveze po kartici se automatski izmiruju sa Intesa Hit računa do 10. u mesecu.

3. Dozvoljeni minus

Sa Intesa Hit tekućim računom, klijentu je dozvoljeno da uđe u minus odmah po uplati prve zarade/penzije na račun ili po uplati sigurnosnog depozita, ukoliko nema redovna primanja.

4. SMS Obaveštenje

Sa ovom opcijom Banka klijentu šalje SMS poruku sa obaveštenjem o svakoj prispeloj uplati na  tekući račun.

Na upit klijenta Banka šalje  SMS poruku 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, sa informacijama o stanju na tekućem računu, iznosu raspoloživih sredstava po karticama ili  dostavlja izvod na  e-mail.

5. On-line banking

U bilo kom trenutku, sa bilo kog mesta, klijent može da upravlja svojim novcem elektronskim putem preko Banca Intesa On-line Plus servisa. Radi sigurnosti klijenta Banka omogućava plaćanje elektronskim putem uz poklon mini CD sa digitalnim sertifikatom. Ova opcija klijentu omogućava korišćenje sledećih usluga:

 • Sva dinarska plaćanja koja se inače vrše na šalteru Banke (prvih 5 mesečnih plaćanja je besplatno, a za ostala plaćanja se naplaćuje provizija od 15 dinara po računu)
 • Plaćanje unapred definisanih računa
 • Štampanje naloga za plaćanje
 • Prenos sredstava sa jednog na drugi račun unutar Banke
 • Vršenje konverzija valuta
 • Proveru stanja i pregled prometa
 • Dobijanje i štampanje izvoda
 • Pregled nerealizovanih čekova
 • Pregled potrošnje po platnim karticama
 • Proveru stanja po kreditima

6. Trajni nalog

Uz trajni nalog, Banca Intesa svakog meseca direktno sa  tekućeg računa prebacuje sredstva i, bez provizije, plaća  mesečne račune:  za struju, telefon, komunalije, obdanište, izmiruje rate kredita, plaća obaveze po platnim karticama, vrši prenos novca u okviru računa unutar Banke i umesto klijenta plaća druge usluge koje odabere.

7. Zdravstveno osiguranje

Uz Intesa Hit tekući račun, Banka poklanja klijentu i  dopunsko zdravstveno osiguranje Delta Osiguranja. Ovo osiguranje obezbeđuje novčanu nadoknadu u slučaju teže bolesti, izvršene hirurške intervencije ili invaliditeta kao posledice nesrećnog slučaja. Isplaćena naknada se može koristiti bez uslovljavanja svrhe u koju će biti potrošena.


8. Maestro platna kartica

Maestro je debitna platna kartica koju klijent dobija besplatno prilikom otvaranja Intesa Hit tekućeg računa i ujedno je identifikaciona kartica tekućeg računa. Sa Maestro karticom klijent može da podiže novac na bankomatima 24 časa dnevno 365 dana u godini i vrši plaćanja u zemlji i inostranstvu u visini raspoloživih sredstava na  tekućem računu!

9. Čekovi

10. Plaćanje svih vrsta računa uz minimalnu proviziju

Održavanje Intesa Hit tekućeg računa Banca Intesa Beograd, sa svim opisanim korisnim opcijama iznosi 198,00 dinara mesečno, bez bilo kakvih dodatnih, skrivenih troškova.

Ove hitove morate da imate!

Chat