• Nema predloga

„SKALA“ štednja u dinarima od 7-20%

Banca Intesa je sa ciljem da stimuliše kontinuiranu štednju u dinarima uvela novi štedni proizvod pod nazivom „SKALA“ koji štedišama omogućava da uz mesečno uvećavanje početnog uloga, na kraju roka oročenja od 12 meseci dosegnu kamatu od 20% godišnje. Građani na ovaj način mogu da štede prema svojim trenutnim finansijskim mogućnostima, povećavajući ulog i kamatnu stopu novim uplatama, uz mogućnost da novac podignu u svakom trenutku.

Banca Intesa je sa ciljem da stimuliše kontinuiranu štednju u dinarima uvela novi štedni proizvod pod nazivom „SKALA“ koji štedišama omogućava da uz mesečno uvećavanje početnog uloga, na kraju roka oročenja od 12 meseci dosegnu kamatu od 20% godišnje. Građani na ovaj način mogu da štede prema svojim trenutnim finansijskim mogućnostima, povećavajući ulog i kamatnu stopu novim uplatama, uz mogućnost da novac podignu u svakom trenutku. Posebna pogodnost je što je povećanje štednje moguće i prenosom sredstava putem trajnog naloga sa svih tipova dinarskih i deviznih računa u fiksnom iznosu, te štediše nisu u obavezi da dolaze u banku kako bi izvršili novu uplatu. Depozit za „SKALA“ štednju mogu položiti sva fizička lica, bili oni rezidenti, ili ne, ukoliko uz ličnu kartu otvore dinarski račun u bilo kojoj  od 220 ekspozitura Banca Intesa i na njega polože minimalni početni ulog u iznosu od 5.000 dinara za klijente koji poseduju Intesa Hit tekući račun, odnosno 10.000 dinara za ostale građane. 
   
Prema rečima Dejana Tešića, člana IO Banca Intesa, s obzirom na snažan dinar tokom ove godine, kao i na značajno više kamatne stope, štednja u domaćoj valuti je u trenutnim tržišnim uslovima isplativija. Na primer, ukoliko neko oroči depozit od 1250 evra, nakon  roka oročenja od šest meseci obračunata kamata iznosi  25,67 evra, a ukoliko na isti period uloži 100.000 dinara, što je dinarska protivvrednost navedenog iznosa, obračunata neto kamata iznosi 6, 066 dinara.
     
Početna kamatna stopa za prvi mesec „SKALA“ štednje iznosi 7%, a sa svakom novom mesečnom uplatom, u minimalnom iznosu od 2.000  za klijente koji poseduju Intesa Hit tekući račun, odnosno 5.000 dinara za ostale građane, kamatna stopa raste za jedan procentni poen, odnosno prelazi na naredni nivo sa još atraktivnijom kamatom. Vlasnik štednog depozita nije u obavezi da izvrši novu uplatu, što praktično znači da ukoliko u nekom mesecu nije izvršena nova uplata, kamata se obračunava po stopi koja važi za nivo postignut nakon poslednje uplate. Ukoliko tokom čitavog perioda oročenja od 12 meseci nema novih uplata, kamata se obračunava po stopi od 7% koja je važila za početni ulog.

Banca Intesa je i po obimu štednje među vodećima na domaćem tržištu sa ukupnim ulozima u visini od 868 miliona evra i tržišnim učešćem od gotovo 15%. U odnosu na kraj 2007. godine, depoziti su povećani za gotovo 100 miliona evra, odnosno 12 %.

Chat