• Nema predloga

Odloženo plaćanje do 100 dana sa kreditnim karticama

Banca Intesa Beograd je pre nekoliko meseci svojim Visa i MasterCard kreditnim karticama dodala opciju beskamatnog odloženog plaćanja od 70 do 100 dana u Maxiju, Pekabeti i C marketu.

Banca Intesa Beograd je pre nekoliko meseci svojim Visa i MasterCard kreditnim karticama dodala opciju beskamatnog odloženog plaćanja od 70 do 100 dana u Maxiju, Pekabeti i C marketu.  Iz tog razloga će Maestro kartice banke Intesa još samo mesec dana imati funkciju odloženog plaćanja do 90 dana u Maxi supermarketima. Naime, od 01. avgusta ova funkcija će biti ukinuta na Maestro kartici, pošto je reč o debitnoj kartici koja ne podrazumeva  kreditnu funkciju. Brojni korisnici ove pogodnosti treba da iskoriste jul da podnesu zahtev i na vreme dobiju kreditne kartice koje će im ubuduće omogućavati veoma traženo odloženo plaćanje, uz druge pogodnosti kreditnih kartica.

Osnovne odlike Visa i MasterCard kartica Banca Intesa Beograd su visok kreditni limit, fleksibilnost u plaćanju, kao i veoma brza i jednostavna procedura izdavanja. One  korisnicima omogućavaju četiri različita modela plaćanja, u zavisnosti od vrste roba i usluga:

  • Revolving kredit – plaćanje na rate koje predstavlja univerzalni potrošački i gotovinski kredit za kupovinu i podizanje novca u zemlji i inostranstvu. Umesto nekadašnjih 10%, sada se mesečno izmiruje samo 5% obaveza iz prethodnog meseca, dok se na ostatak duga obračunava kamata od 2,00% mesečno na dinarska, odnosno 1,25% mesečno na devizna sredstva.
  • Beskamatno plaćanje na više jednakih mesečnih rata u trgovinama širom zemlje sa kojima Banca Intesa Beograd ima ugovorenu poslovnu saradnju. Rate se plaćaju na unapred određene datume, a broj rata određuje trgovac u dogovoru sa klijentom.
  • Beskamatno odloženo plaćanje od 70 do 100 dana u Maxiju, Pekabeti i C marketu.
  • Beskamatno odloženo plaćanje do 40 dana, u zavisnosti od datuma plaćanja, na ostalim prodajnim mestima koja prihvataju ove kartice.

Kreditne kartice Banca Intesa Beograd omogućavaju korisnicima plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu, umanjuju rizike koje nosi korišćenje gotovine kao što su gubitak ili krađa, i pružaju kreditni limit do visine pet mesečnih zarada, u zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika.

Uz Visa i MasterCard kreditne kartice Banca Intesa Beograd svaki korisnik na poklon dobija asistentsku karticu putnog osiguranja Europ Assistance. Ova kartica omogućava jednostavnije dobijanje viza jer je ambasade prihvataju kao dokaz o zdravstvenom osiguranju, a takođe pruža i dodatnu sigurnost na putovanju obezbeđujući korisniku zdravstveno osiguranje sa asistencijom za vreme boravka u inostranstvu.

Korisnik kreditnih kartica Banca Intesa Beograd može postati svako, bez obzira da li je klijent Banke ili ne. Procedura je brza i jednostavna, nisu potrebni ni depozit ni žiranti, dovoljno je samo da korisnik ima redovna mesečna primanja, dođe u bilo koju od 160 poslovnica Banca Intesa širom Srbije, ponese ličnu kartu i popuni zahtev za izdavanje kreditne kartice, i u roku od 24 časa biće obavešten da li mu je kartica odobrena.

Chat